Ungdomsfullmäktiges POP UP LOPPTORG på Svenska Gården, Kaskö