Samarbete med Luckan UngInfo och Ungdomsliv

29.10.2018

Ungdomsinformationsportalen Decibel.fi samarbetar med Luckan UngInfo och Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi.

När vi får frågor från andra än Decibels 11 medlemskommuner, skickas dessa för att besvaras av våra kolleger (med egna expertnätverk) för att få lokal expertis. Svaren syns sedan på båda sajterna. Frågor från Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad besvaras av Decibels egna ungdomsinformatörer, hälsovårdare-sexualrådgivare, praktikanter och ca 40 experter.

 Luckan logo

Luckan UngInfo

Luckan UngInfo innehåller bland annat en svenskspråkig ungdomsinformations- och rådgivningstjänst för unga i Nyland och Åboland och drivs av Föreningen Luckan r.f. Verksamheten riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29 och personer som arbetar inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin erbjuder individuell handledning, ordnar evenemang, seminarier och kompetenshöjande kurser för unga, föreläser och drar verkstäder i skolor samt arrangerar fortbildningar för personal inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin ansvarar även för chatten Ärligt talat.

Luckans ungdomsverksamhet

Luckan finns på tolv orter i Finland, och på 5 orter finns det personal för ungdomsverksamhet. Vi samarbetar med Decibel kring Våga Fråga-tjänsten, och erbjuder en chat som är öppen tre kvällar i veckan, med psykolog och andra sakkunniga. Utöver det ger vi personlig handledning, arrangerar evenemang för unga och fortbildning för professionella som arbetar med unga. Vi erbjuder också högstadier och andra stadiet föreläsningar och workshoppar. Luckan har i samarbete med Folkhälsans Förbund status som kompetenscenter 2018-2019 med IRV-tjänster och ungdomsarbete på webben som ansvarsområde.

@luckanunginfo, @ärligttalat

 

Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi

Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi är en nationell ungdomsinformations- och rådgivningstjänst på nätet. Syftet med den portalen är framförallt att erbjuda information och rådgivning åt ungdomar från sådana kommuner/städer i Finland som inte har någon egen ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Ungdomsliv.fi samarbetar även med alla de tjänster inom området som redan finns i landet. Målet är att alla ungdomar i Finland, oavsett var de bor, ska få sådan info och rådgivning som just de behöver.

Decibel och Ungdomsliv.fi utbyter frågor med varandra. Det kommer att gå till så här:

1. När det kommer en fråga till Decibel från en annan finländsk kommun än Decibels 11 medlemskommuner, så skickar ungdomsinformatörerna frågan till en koordinator vid Ungdomsliv.fi. Hen skickar den sedan antingen till en expert inom området frågan handlar om eller till den kommun/stad varifrån frågan kommer. En ungdomsinformatör eller annan sakkunnig person inom kommunen svarar på frågan. Vissa kommuner/städer har egna ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och då är det personalen där som svarar på frågan. Svaret skickas så fort som möjligt tillbaka till Decibel, som publicerar det under rätt fråga i Våga fråga. Frågan och svaret kommer även att finnas på Ungdomsliv.fi:s rådgivningstjänst Fråga.

2. När en fråga från någon av Decibels 11 medlemskommuner kommer till Ungdomsliv.fi skickar koordinatorn där den direkt till Decibel. Decibels ungdomsinformatörer och experter svarar på frågan så snabbt som möjligt och skickar svaret tillbaka till Ungdomsliv.fi, som publicerar svaret under rätt fråga i Fråga. Frågan och svaret kommer även att publiceras på Decibels Våga fråga.

På det här viset försöker Decibel och Ungdomsliv.fi försäkra att så många finländska unga som möjligt ska få bra rådgivning så snabbt, sakligt och lokalt förankrat som möjligt.

Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi upprätthålls av Koordinaatti, utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och finns fysiskt i Uleåborg, Finland. Portalen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

 

Tillbaka