Vad är ungdomsinformation?

Vad är ungdomsinformation och -rådgivningstjänster?

Varje kommun i Finland är enligt §7 i Ungdomslagen (Finland) skyldig att erbjuda ungdomsinformation och -rådgivningstjänster. Vad innebär då det här?

Ungdomar måste helt enkelt ha möjlighet att få svar på sådant som de funderar på. Det gäller såväl livssituationer och -skeden som ungdomar kan gå igenom som fakta om hur allt från studiestöd till preventivmedel fungerar.

Ungdomsinformatörernas uppgift är att svara på eller se till att ungdomarnas frågor besvaras av sakkunniga och att unga erbjuds den information de själva önskar och behöver.

Det här tillhandahåller Decibel.fi främst genom faktabanken Information och frågespalten Våga fråga. Ungdomsinformatörerna ska också fungera som ett vuxet bollplank åt de unga. Vi ska kunna ge dem olika handlingsalternativ och objektiva råd i de situationer de ställs inför. Men vi ska också kunna uppge fakta då unga ber om det. Med andra ord försöker ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna också upplysa de unga i frågor som berör just dem.

Ungdomsinformations- och –rådgivningstjänsten Decibel.fi följer allmänna principer som tagits fram på både nationell och europeisk nivå och tillämpas på ett sätt som fyller vissa specifika krav, bl.a. kravet på ungdomens rätt till anonymitet. Vi har också som mål att belysa dem om hur och hjälpa dem att påverka i samhället på demokratiska grunder (Ungdomslag 27.1.2006/7koordinaatti22 § 8.). Detta förverkligas genom Påverka på Decibel.

Läs mera om vad ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Finland är på Koordinaatti.fi. Där kan du även se vilka andra ungdomswebbportaler som finns i Finland samt vilka fysiska ungdomsinformations- och rådgivningspunkter som finns i landet.

Ungdomsinformation på internationell nivåeryica2

Stater i Europa har under de senaste åren satsat hårt på att utveckla informationen till ungdomar. Ungdomsinformationen och -rådgivnignstjänsterna breder ut sig i Europa och i världen och skapar ett nätverk där bland annat stater, kommuner och olika typer av organisationer samarbetar för att skapa en så bred informationsbas som möjligt.

EU har genom takorganisationen ERYICA tagit fram rekommendationer för ungdomsinformationen och -rådgivningstjänsterna i Europa, och det är upp till de enskilda nationerna att följa dessa principer.

Text:
Ungdomsinformatörerna på Decibel.fi
Bild:
Kartan: Kustmedia
Översättning:
Lena Niininen (till finska)
Källor:

Eryica, European Youth Information and Councelling Agency

Koordinaatti, utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete

Senast uppdaterad:
10.07.2017

Decibel.fi Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi

+35844 7277 911

Besöksadress: Sepis ungdomsinformationscenter, Bölesundsvägen 10 B, 65610 Korsholm, Finland

Faktureringsadress: Decibel.fi, Inköp 333, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, Finland

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2007-2013 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!