Namnlos

Vad och vem är Decibel?

Var och när föddes Decibel?

keep calm and ask decibel3Idén om en ungdomsinformations- och rådgivningstjänst på nätet för kommunens egna ungdomar föddes redan år 2006 i Korsholm och ganska snabbt hakade fler kommuner på, så att tjänsten blev ett tvärkommunalt samarbete. Portalen decibel.fi öppnades 1.1.2008 och då hade redan sju andra kommuner konstaterat att det här var en brett preventiv verksamhet värd att satsa på. I dagsläget deltar hela elva österbottniska kommuner i den populära portalen som en del av den ordinarie ungdomsverksamheten. Populära? Ja, det kan man verkligen säga då en österbottnisk nätsida snittar 60.000 besökare per månad!

Portalen har genomgått flera omgågnar av förnyelse och utveckling, den senaste versionen lanserades i oktober 2013. Utvecklingen har dels varit nödvändig på grund av det ständigt ökande antalet besökare och frågor och dels som svar på ungdomarnas önskemål och behov.

Portalen drivs i huvudsak med kommunala medel baserade på medlemskommunernas respektive invånarantal och utvecklingsmedel från undervisnings- och kulturministeriet. Ni hittar alla medlemskommuner längst ner på sidan.

 

För vem finns vi och vad sysslar vi med?Decibel karta NY

Decibel är en tvåspråkig portal för ungdomar i åldern 13-25 i de elva österbottniska medlemskommunerna. Portalen har en förhållandevis väldigt stor volym med i dagsläget ca 600 informationssidor och 17.000 frågor vintern 2017-18, men är mest känd för funktionen ”Våga fråga”. Vi får i medeltal 250 frågor varje månad och antalet stiger hela tiden. Vi förväntar oss en ökad aktivitet också till följd av vår nyhet på Våga fråga-sidan. Nu kan man nämligen kommentera varandras frågor och inlägg (vi kontrolläser alla kommentarer innan de läggs ut). Vi har märkt att ungdomar ofta kan och vill hjälpa varandra och därför ger vi dem den här möjligheten. Alla frågor som kommer till portalen besvaras dock oavsett ålder och hemort.

Vi gör också mycket annat än att svara på frågor, bland annat att komma med fakta, råd, tips, erfarenheter och annat matnyttigt på vår portal. Under vår flik ”Information” hittar du fakta om allt från trafikregler till mensskydd. Decibel.fi står heller aldrig stilla utan försöker alltid fylla de tomrum av information som ungdomarna bland annat genom sina frågor visar att behöver fyllas.

Decibel är också en länk mellan ungdomarna och beslutsfattarna. Under fliken ”Påverka” kan du nå ut till de som fattar besluten i just din kommun. Är det någonting du saknar där du bor? Händer inget? Via vår sajt kan du påverka läget.

 

Vem sitter på andra sidan skärmen?

Ungdomsinformatörerna

Det är absolut ingen robot som svarar på ungas frågor. Oftast svarar en eller flera ungdomsinformatörer på frågorna som kommer in till portalen, men det finns undantag. Ibland får vi frågor som kräver expertkunskap och då vidarebefordras frågorna till vårt breda nätverk av sakkunniga som på frivillig basis besvarar dem. Vi samarbetar med ett 50-tal yrkeskunniga inom de områden där ungdomarna ofta behöver råd, så som studiehandledare, bilskolor, hälsovårdare, poliser, sexualrådgivare och uppsökande ungdomsarbetare. Vi undertecknar alla våra svar med våra egna namn medan de som ställer frågorna alltid är anonyma. Varken vi eller någon annan kan se vem som har ställt en fråga. Här presenteras våra experter.

För tillfället är tre ungdomsinformatörer anställda på deltid för att sköta portalens verksamhet samt för att informera ungdomarna om deras rätt till dessa tjänster. De är placerade i Sepis ungdomsinfocenter hos värdkommunen, Korsholm, under fritidsavdelningen.

Liselott 17 glad2Liselott Nyström Forsén, ungdomsinformatör, 50%, pol.mag, har bland annat studier i ungdomsvetenskap och utvecklingspsykologi i bagaget, samt har avlagt euroepiska grundstudier inom ungdomsinformation- och rådgivningstjänster och är sedan våren 2014 certifierad skolare av andra ungdomsinformatörer i Finland. Har suttit i nationella arbetsgrupper inom utvecklingen av ungdomsinformations- och rådgivningstjänster i Finland (se bla detta). Ansvarar för de svenskspråkiga delarna av portalen samt för de svenskspråkiga frågorna. Liselott koordinerar även den rusmedelsförebyggande verksamheten i Korsholms kommun. liselott.nystrom.forsen[at]korsholm.fi, 044 7277 911

Decibel Tessi3Teresa Backas, specialungdomsinformatör, 80%, hälsovårdare och sexualrådgivare. Tessi svarar på de frågor till Våga fråga som berör hälsa, kropp och sexualitet. Tessi är utbildad sjukskötare, hälsovårdare och sexualrådgivare. Även utbildad neuroterapeut och erfarenhetsexpert. teresa.backas[at]korsholm.fi   044 7277 955

 

 

ida sundqvist2Ida-Maria Sundqvist, ungdomsinformatör, 75%, samhällspedagog

 

 

  

 

Ledningsgruppen

Decibels verksamhet styrs av en ledningsgrupp bestående av den tjänsteman som är ansvarig för ungdomsverksamheten i respektive medlemskommun (fritidschef, ungdomssekreterare osv). Ledningsgruppen håller aktiv kontakt såväl sinsemellan som med ungdomsinformatörerna och träffas flera gånger under året, vilket genererat ett stort mervärde för ungdomsverksamheten i Österbotten.

Ledningsgruppen består av:

Ulrica Taylor, rektor för Vuxeninstitutet och förman för Fritid och kultur i Korsholm
Anders Hendricksson, vice ordförande, fritidssekreterare i Malax
Mari-Louise Backlund, ungdomssekreterare i Pedersöre
Hanna Lindholm, vik. fritidskoordinator i Kronoby
Tiina Höylä-Männistö, ungdomssekreterare i Jakobstad
Katarina Östman, ungdomsarbetare i Nykarleby
Alf Wiklund, fritidssekreterare i Vörå
Kalle Byskata, vik. ungdomsansvarig i Korsnäs
Anki Enqvist, ungdomsarbetare i Närpes
Pirjo Nylund, ungdomssekreterare i Kaskö
Harriet Lindelöf-Sahl, ungdomssekreterare i Kristinestad

 

Text:
Ungdomsinformatörerna på Decibel.fi
Senast uppdaterad:
31.07.2018

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi, +35844 7277 911

Besöksadress: Sepis ungdomsinformationscenter, Bölesundsvägen 10 B, 65610 Korsholm, Finland

Faktureringsadress: Decibel.fi, Inköp 333, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, Finland

På regional och nationell nivå

På nationell nivå koordineras och stöds ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna av Koordinaatti, ett utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete beläget i Uleåborg, Finland. På regional nivå koordineras tjänsterna av en gemensam regional koordinator för landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten.

Ungdomarnas roll

Ungdomarna i de elva medlemskommunerna kan delta i såväl utvecklingen som utvärderingen av Decibel på ett flertal olika sätt. Ungdomarnas delaktighet möjliggörs bland annat genom Påverka och genom kommentar-möjligheten inom Våga fråga. Testgrupper bestående av ungdomar anlitas vid större utvecklingsprocesser och feed-back-blankett finns ständigt på portalen för alla användare.

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2018 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!