På gång

Den fria ungdomsverksamheten på ungdomsgården i Kaskö


Ungdomsgården, Alexandersgatan 26, öppen: Börjar måndagen 4.9.2017. Öppen måndagar kl. 16-20, torsdagar kl. 16-19. Torsdagar Bella-tjejgrupp kl. 19-20 för tjejer mellan 12-16 år. (Se skild annons) Välkommen!

BAKNINGSKLUBB Du 8-12 årig som är intresserad av att baka eller laga mat. På ungdomsgården börjar en bakningsklubb på måndagar från 11.9kl. 17.00-18.30. Klubben är för flickor och pojkar. Som ledare fungerar Pirjo Nylund. Vi tar hänsyn till specialdieter. Tilläggsinformation Pirjo Nylund, 0407519404.

Välkommen med i Bellatjej-gruppen!
I gruppen funderar vi på vårt eget liv, hur det är att vara tjej. Vi gör det genom olika teman såsom självförtroende, vänskap och människorelationer. Vi ska ha dramaövningar och annat roligt att göra. Det lagas/serveras en kvällsbit varje gång vi möts. Bellatjejgruppen är för dig som ännu går i lågstadiets 6:e klass eller i högstadiet, 12-16 åriga tjejer. Gruppen samlas på ungdomsgården torsdagar kl. 19.00-20.00. Vi börjar torsdag 14.9.2017. Ledare: Bellagruppledaren Pirjo Nylund. Tilläggsinformation Pirjo Nylund 0407519404

Senast uppdaterad:
15.08.2017

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2007-2013 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!