Hitta din egen historia - En stödgrupp för unga, 18–25 år, i Jakobstad

Hitta din egen historia - En stödgrupp för unga, 18–25 år, i Jakobstad
05.09.2019

 

ungdomsgrupp

Genom den egna livsberättelsen diskuterar deltagarna i grupp om vilka erfarenheter som påverkat dem och deras liv.

Gruppen erbjuder en möjlighet för unga:

  • Att jobba med den egna livssituationen, stressfaktorer, känslor och erfarenheter
  • Stödja självförtroendet, självkännedom och självkänsla
  • Att utveckla de egna resurserna och överlevnadsstrategierna
  • Att öka den egna kunskapen om psykiskt välmående, psykisk hälsa och stödformer

Gruppen träffas åtta onsdagar med start den 23.10.2019, kl. 17-19 i Psykosociala förbundets utrymmen. Adress: Kanalesplanaden 19B, Jakobstad

Verksamheten ordnas av Österbottens kriscenter Valo. Som grupphandledare fungerar Johanna och Marie.

Språk: Svenska

Vi bjuder på kaffe/te och något smått att äta.

Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 7.10 till info@pohjanmaankriisikeskus.fi eller till 044 979 2439.

 

Tillbaka