På gång

Samtalsgruppen Pusselbitar

 

Samtalsgruppen Pusselbitar!

Är du ung och har någon som mår psykiskt dåligt i din närhet? Vill du förstå mera av hur detta kan påverka dig och vill du lära dig vad du själv kan göra för att hantera din situation, må så bra som möjligt och även var du kan få hjälp vidare om du själv mår dåligt?
Svenska Österbottens Anhörigförening startar nu en samtalsgrupp för unga vuxna (18+) som har någon i sin närhet (mor/farförälder, förälder, syskon, kompis, pojk/flickvän) som mår psykiskt dåligt.


Varför? Att leva tillsammans med någon som kämpar med psykisk ohälsa kan vara utmanande, uttröttande och ganska svårt att förstå sig på. Mycket av den energi som en ung människa borde kunna få ha till sitt eget växande kan istället gå åt till att fundera på/ta hand om någon annan. Där vill vi finnas med en bit på vägen, och genom samtalsgruppens arbete kunna ge deltagarna pusselbitar – så att de kan fortsätta bygga sitt eget livspussel.


Vad kan man behöva lära sig och fundera på om man lever nära någon med psykisk ohälsa? Att stanna upp, och bli mera medveten om sin situation och sin egen roll i situationen– hur är det för mig i allt det här? Också viktigt att få mera information om olika sorts psykisk ohälsa, och hur den kan påverka liv och relationer. Dessutom viktigt att få mera information om hur ens närstående eller man själv kan få hjälp vidare, till vem ska man vända sig, var finns de som kan hjälpa och när och hur kan jag be om hjälp? Sedan är det också mycket värdefullt att få ta del av andras berättelser och kunna få stöd av andra i samma situation.
Samtalsgruppen kommer att bestå av 6-9 deltagare som träffas regelbundet under våren 2017 (15.3, 22.3, 29.3, 12.4, 19.4 och 26.4, onsdagar kl. 17.30-19.30). Samtalsgruppen träffas i Wasa Wellness utrymmen på Långviksgatan 13 i Vasa.

Under gruppträffarna pratar vi om hur det kan se ut om man lever nära någon som inte mår så bra, på vilka olika sätt det kan påverka en själv och ens familj och så det allra viktigaste – hur kan man lära sig att ta hand om sig själv på bästa sätt i allt det man upplever?


Som gruppledare fungerar PM, Samtalsterapeut och Coach Susanna Hemming och anmälningar tas emot av Eva Åstrand på SÖAF (eva.astrand@soaf.fi) eller av Susanna (susanna.hemming@esperanova.fi). Och vill du fråga om samtalsgruppen så svarar Susanna gärna på frågor, tfn 040-5672072.
Välkommen med!

 

Pusselbitarklippt3

Senast uppdaterad:
20.01.2017

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2007-2013 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!