Texter från ungdomar om någon svår situation de varit i och hur de kom vidare.