Kommunen frågar

Detta är beslutsfattarnas kanal till ungdomarna!                              

Enligt §8 i Ungdomslagen från 2006 är kommunen skyldig att ge unga möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomar. Ungdomarna ska höras i ärenden som berör dem. Påverka är ett enkelt och effektivt sätt för kommunen att höra ungdomarnas åsikter i en viss fråga.

Delaktighet i beslutsfattande är en grundläggande rättighet för alla i en demokrati, även ungdomarna. Att få vara med och påverka och delta i beslutsfattandet ökar välmåendet och trivseln i samhället men fostrar även till ett fortsatt aktivt medborgarskap.

Representant för kommunen kan enkelt sätta in ett förslag för ungdomarna att ge sina åsikter om, och de kan sedan bevisa att ungdomarna i egna kommunen blivit tillfrågade i ärendet. Genom Påverka kan man ta fram antal som gillat förslaget, kommentarer, underskrifter mm. Sätt in en fråga HÄR

Tillbaka till Påverkas första sida

Sök initiativSkapa nytt initiativ

Text:
Susanna Sund, ungdomsinformatör
Översättning:
Lena Niininen (till finska)
Senast uppdaterad:
10.07.2017

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2018 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!