Alkoholi

Alkoholi

Alkoholi on päihdyttävä aine, jonka väärinkäyttö aiheuttaa riippuvuutta. Alkoholi on kuulunut suomalaiseen kulttuuriin jo kauan ja valitettavasti sen väärinkäyttö on maassamme yleistä. Jos ihmiset joisivat pienempiä määriä tehokkaamman valvonnan alaisina, alkoholin aiheuttamat ongelmat olisivat nykyistä pienemmät.

Alkoholin vaikutus yhteiskuntaan

Alkoholi on Suomen tavallisin ja samalla eniten kuolemantapauksia aiheuttava huume. Kuolema voi olla seurausta alkoholin aiheuttamista sairauksista tai tilanteista, joissa henkilö jää esimerkiksi rattijuopon auton alle tai joutuu juopuneen pahoinpitelemäksi. Alkoholia käytetään kaikissa ikäryhmissä ja yhteiskuntaluokissa. Suurin osa kaikista väkivaltarikosten tekijöistä on tapahtumahetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholi aiheuttaa yhteiskunnalle siten erittäin suuria vahinkoja.

Alkoholin väärinkäytöstä aiheutuu yhteiskunnalle ennen kaikkea suuria terveydenhuolto- ja sairaanhoitokustannuksia. Alkoholin käytössä on usein, kuten muissakin päihteissä, erityisen ongelmallista se, etteivät sitä väärinkäyttävät henkilöt useinkaan koe alkoholia ongelmaksi, vaikka heidän lähiympäristössään olevat ihmiset kärsivät siitä.

Alkoholin vaikutukset elimistöön

Alkoholin pitkäaikainen nauttiminen voi vaurioittaa myös ihmisen kehoa. Henkilölle voi tulla alkoholin seurauksena puhumisvaikeuksia tai tasapainohäiriöitä. Monilla alkoholin väärinkäyttäjillä on myös maksavaurioita, koska elimistö hajottaa alkoholin maksassa. Naisten elimistö vaurioituu nopeammin ja pienempien alkoholimäärien seurauksena, koska alkoholi hajoaa naisen maksassa hitaammin. Alkoholi vahingoittaa nuoren elimistöä enemmän kuin aikuisen, koska nuoren keho ei ole vielä valmiiksi kehittynyt. Nuoruudessa säännöllisesti käytetyn alkoholin aiheuttamat vauriot pysyvät sisäelimissä pitkään, joskus jopa koko elämän.

Alkoholi vaikuttaa ensisijaisesti keskushermostoon. Reaktioaika pitenee, suorituskyky heikkenee ja kehon liikkeet hidastuvat. Alkoholin vaikutuksen alaisena on paljon vaikeampaa arvioida tilanteita järkevästi, mikä saattaa aiheuttaa muille tai itselle vaaratilanteita. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö vahingoittaa mm. aivoja ja maksaa. Kerralla runsaasti nautittu määrä saattaa aiheuttaa alkoholimyrkytyksen, mikä voi johtaa kuolemaan. Mitä nuorempi henkilö on, sitä suuremmat ovat riskit.

Alkoholi ja lääkkeet

Muista, ettei alkoholia saa nauttia samanaikaisesti voimakkaiden lääkkeiden kanssa. Yhdessä ne aiheuttavat hengenvaaran. Alkoholin ja lääkkeiden yhtäaikainen nauttiminen saattaa aiheuttaa onnettomuusriskiä huomattavasti lisääviä käyttäytymishäiriöitä. Se saattaa sekoittaa tai tylsistää henkilön tai tehdä hänet aggressiiviseksi. Lääkepakkauksessa oleva punainen varoituskolmio kertoo siitä, että lääke vaikuttaa keskushermostoon. Jos joudut syömään tällaisia lääkkeitä, älä juo samanaikaisesti alkoholia. Myös pienet määrät voivat olla haitallisia.