Käytön negatiiviset seuraukset

Käytön negatiiviset seuraukset

Miten kannabiksen käyttö vaikuttaa käyttäjän tulevaisuuteen?

Kannabis on laiton huumausaine, joten sen hallussapidosta voi saada rangaistuksen. 

Mikäli henkilö syyllistyy kannabiksen hallussapitoon tai jos henkilön epäillään myyvän kannabista jollekin toiselle on kyse rikoksesta, jonka poliisi tutkii tarkemmin. Tällaisesta teosta voi myös saada merkinnän rikosrekisteriin.

Mikäli rikosrekisterissä on merkintä huumausinerikoksesta, voi sillä olla negatiivinen vaikutus esimerkiksi kutsunnoissa tai ajokorttia hankkiessa. Toinen merkintä rikosrekisterissä johtaa siihen, että henkilö ei saa suorittaa asepalvelusta. Asepalvelusta suorittaessa on tärkeää, että ei ole minkään toimintakyvyn alentavan aineen vaikutuksen alaisena, koska se voi olla vaaralista, sekä muille että kyseiselle henkilölle. Armeijassa käsitellään aseita ja ajoneuvoja, eikä silloin saa olla päihtynyt.

Jos kannabiksen käyttäjäksi merkitty henkilö haluaa hankkia ajokortin, voi henkilö joutua antamaan puhtaita virtsakokeita kuuden kuukauden ajan ennen kuin saa suoritttaa sen. Tässä yhteydessä, henkilölle saatetaan tarjota apua kannabiksen käytön lopettamiseksi. 

Jos henkilö ajaa autoa THC:n vaikutuksen alaisena, on kyse rattijuopumuksesta ja sekin on rangaistava teko.

Jos hakee töitä tai opiskelupaikkaa esimerkiksi terveydenhoidon tai lasten- ja nuorten parista, työnantaja haluaa nähdä henkilön rikosrekisteriotteen. Näissä ammateissa työskentelevillä ei saa olla huumausainerikosta rikosrekisterissä. Monilla työpaikoilla vaaditaan myös virtsanäyte henkilökunnalta huumeiden käytön testaamiseksi.

Säännöllinen kannabiksen käyttö voi myös vaikeuttaa saamaan muuta apua, kuten esimerkiksi psykiatrista hoitoa masennukseen, koska henkilön ei haluta käyttävän kannabista terapian aikana, jotta hän olisi mahdollisimman vastaanottavainen sille. Terapiassa saattaa olla vaikeuksia selvittää mistä henkilön pahoinvointi johtuu jos henkilö käyttää huumeita. Terapia voidaan keskeyttää mikäli henkilö käyttää huumeita.

Jos alle 18-vuotias jää kiinni huumeiden käyttämisestä, otetaan sosiaalihuoltoon yhteyttä. Joku huolestunut henkilö on voinut tehdä  lastensuojeluilmoituksen sosiaaliviranomaisille. Myös poliisi ilmoittaa alle 18-vuotiaiden huumeiden vaikutuksen alaisena olleiden tai niiden hallussapidosta kiinni jääneiden tiedot kunnan/kaupungin sosiaaliviranomaisille. Sosiaalityöntekijän tehtävä on selvittää mitä on tapahtunut ja miten henkilöä ja tämän perhettä voidaan auttaa. Kaikki aikuiset ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen jos he epäilevät, että nuori käyttää huumausaineita. Jos henkilö ei tee lastensuojeluilmoitusta vaikka epäilisi/tietäisi jonkun nuoren käyttävän huumeita, hän syyllistyy virkavirheeseen.