Väitteitä ja vastauksia kannabiksesta

Väitteitä ja vastauksia kannabiksesta

Tältä sivulta löytyy väitteitä ja vastauksia kannabikseen liittyen.

Kannabis on ”mieto” huume

Vastaus: Kaikki huumeet toimivat eri tavalla. Kannabiksella on erilainen vaikutus kehoosi kuin esimerkiksi amfetamiinilla. Koska kaikki huumeet aiheuttavat vahinkoa eri tavoin, ei ole helppoa jaotella niitä mietoihin ja vahvoihin. Juuri nyt on kehitteillä voimakkaampia kannabiksen muotoja.

Kannabiksen polttaminen ei tapa

Vastaus: Useimmiten totta. Kannabiksen käytöstä ei ole yliannostuksen vaaraa. Se johtuu siitä, että kannabisreseptorit, joita on aivoissa, ovat ainoastaan keskittyneitä esimerkiksi kognitiivisiin, henkisiin toimintoihin, eikä juurikaan elämää ylläpitäviin toimintoihin. Kannabis vaikuttaa sinuun muilla tavoin, eli tekee hallaa kognitiivisille toiminnoille (muisti, puhe ja niin edelleen), jotka ovat nuorelle ihmiselle todella tärkeitä. Kannabiksen vaikutuksen alaisena voi silti kuolla muista syistä, jolloin sen käytöllä on joko suora tai epäsuora vaikutus asiaan. Esimerkiksi liikenneonnettomuuden riski kasvaa kannabiksen vaikutuksen alaisena.

Minusta tulee rauhallinen, iloinen ja luova kun poltan kannabista

Vastaus: Nämä tunteet liittyvät usein akuuttiin päihtymykseen. Siihen ei lasketa mukaan sitä, mitä tapahtuu jos on polttanut kannabista pidemmän aikaa. Monet huumeet tuovat päihtymyksen aikana hyvänolon tunteen, vaikka se ei ehkä täsmäisi todellisuuden kanssa, koska on vaikutuksen alaisena niiden tunteiden esiintyessä. Jos kannabista on käyttänyt pidemmän aikaa, kuten useamman kuukauden ajan, kasvaa alakuloisuuden ja mielialan vaihtelun riski kun taas luovien kykyjen taidot laskevat.

Alkoholi on kannabista haitallisempaa

Vastaus: Nyt on taas syytä muistaa, että eri huumeita ei voi verrata toisiinsa. Alkoholi voi olla vaarallisempaa kun tarkastellaan puhtaasti fyysisiä haittoja. Kannabis voi olla vaaralisempaa muissa yhteyksissä. Tutkimukset ovat osittaneet, että kannabiksen käyttäjät, käyttävät myös enemmän alkoholia.

Jos poltan vain joka kuudes viikko, se ei ole vaarallista koska se ehtii välillä poistua kehostani

Vastaus: Jos käyttää kannabista säännöllisesti, toimintakyky heikkenee joka tapauksessa. Yhdessä kokeilussa joka tehtiin lentäjille, jotka saivat polttaa kannabista iltaa ennen koelaskeutumista simulaattorilla, lentäjät eivät tunteneet vaikutusta erityisemmin laskeutumisen aikana, mutta paikansivat kuitenkin kiitotien 6 metriä väärin.

Mitään näin laajasti levittynyttä ei voida kieltää

Vastaus: Kannabis ei ole erityisen laajasti levittynyt. Vaikka monet ihmiset viime vuosien aikana ovat kokeillut kannabista, osuus on vielä pieni kaikkiin ihmisiin nähden. 

Saan tehdä ihan mitä itse haluan omalla elämälläni

Vastaus: Yhteiskunnassa tulee olla suurin mahdollinen vapaus, mutta joksus vapaudet saattavat törmätä toisiinsa. Saat tehdä niin kuin haluat niin kauan kuin siitä ei ole haittaa itsellesi tai muille. Yhteiskunta ei esimerkiksi halua, että ihmiset ajavat autolla huumausaineiden vaikutuksen alaisina, koska se voi aiheuttaa vahinkoa muille, ja se siksi on kiellettyä. Meillähän on myös esim. nopeusrajoitukset liikenteessä toistemme suojelemiseksi ja jos henkilö on käyttänyt kannabisvalmistetta, hän ei saisi ajaa autoa 6 viikkoon, koska THC voi pysyä kehossa niin kauan.

Kannabis on lääkeaine

Vastaus: Kannabiksessa on ominaisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi lääketeollisuudessa. Kannabis lääkeaineena ei ole sama asia kuin se aine, jota esimerkiksi poltetaan. Jotta kannabiksesta voidaan tehdä lääkettä, kasvista otetaan tiettyjä aineita. Morfiini on oikeastaan lääkeaine ja myös amfetamiinia käytetään lääkkeissä, mutta niitä ei saa käyttää päihteenä.

Sehän on ihan laillista Hollannissa, Amerikassa ja Kanadassa

Vastaus: Riippumatta siitä onko kannabis laillinen tai ei, on sillä silti sama teho ja saa aikaiseksi samoja vahinkoja.

Kannabis ei ole sisäänajoportti kovempiin huumeisiin

Vastaus: Suuri osa huumeiden väärinkäyttäjistä on kannabiksen käyttäjiä. Mikään ei sano, että kannabiksen käyttö johtaisi muiden huumeiden käyttöön mutta lähes kaikki heroiinia tai amfetamiinia käyttävät kertoo aloittaneensa kannabiksella.

Käytön ja väärinkäytön välillä on ero

Vastaus: Huumausainelakeja ei tarvittaisi jos ihmiset eivät vahingoittuisi väärinkäytöstä. Mitä useampi käyttää huumeita, sitä enemmän ongelmia aiheutuu yhteiskunnassa.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai väitteitä kannabiksesta ja haluat tietää lisää siitä, ota ihmeessä yhteyttä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan! Kysy vaikkapa Kysy pois! -neuvontapalvelun kautta.