Kenestä tulee riippuvainen?

Kenestä tulee riippuvainen?

Useimpien riippuvuuksien sanotaan alkavan uteliaisuudesta ja jännityksenhalusta, rohkeudesta kokeilla tai sisäisestä tarpeesta, jota ei saa tyydytettyä arkielämässään. Esimerkiksi ahdistuksen tunteminen jonkin asian takia, voi saada haluamaan pakenemaan tilanteesta henkisesti. Päihdeaine (aine tai käytös), jota yrittää käyttää tarpeen tyydyttämiseksi toimii tosin vain hetken aikaa, mikä voi johtaa toisten aineiden kokeilemiseen tai annostuksen lisäämiseen.


Päihteitä käytetään niiden antaman päihdyttävän ja miellyttävän vaikutuksen takia. Erilaisia päihteitä käytetään usein myös tunteiden ja psyykkisen pahoinvoinnin vaimentamiseksi. Me kaikki pyrimme voimaan hyvin, henkisesti ja fyysisesti, mutta erilaisista syistä jotkut kokeilevat lyhytvaikutteisia, keinotekoisia ratkaisuja terveellisten ratkaisujen sijaan. Se teho, jonka päihdeaine hetkellisesti antaa kuten rauhan, onnen, kiihotuksen tai hetkellisen ongelmien unohtamisen voi saada aikaiseksi sen, että olo on vielä huonompi seuraavana päivänä. Psyykkisen pahoinvoinnin aiheuttaja ei siis katoa mihinkään ja usein samalla kehittyy lisää ongelmia päihteenkäytöstä. Se johtaa yleensä siihen, että tilanteesta toivoisi pääsevänsä pakoon ja silloin yleensä päihteiden annostus lisääntyy, jolloin aiheuttaa yleensä riippuvuudesta riippumatta kärsimystä itselleen ja läheisilleen.

Vaikka riippuvuus osittain johtuu perinnöllisistä tekijöistä, se ei tarkoita sitä, että kaikista heistä joiden esim. toinen vanhempi on väärinkäyttäjä, tulee väärinkäyttäjiä. Sellainen ihminen, jolla ei ole suvussa riippuvuusongelmaa, voi myös itse kehittää riippuvuuden. On olemassa muita tekijöitä, jotka lisäävät riippuvuuden riskiä, esimerkiksi kaveripiiri, perhesuhteet, koulutustaso ja yleinen elämänlaatu. Eronneet vanhemmat tai matalampi ammattitutkinto ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että olisi riippuvainen jostain. Kaveripiirin voi silti valita hieman varovaisesti koska ryhmäpaine, tarve kuulua johonkin, näyttämisen halu tai sopiminen ryhmään voivat olla asioita, jotka vaikuttavat siihen, ettei osaa vastustaa. Esim. tilastojen mukaan tupakoimisen aloittamisen riski on suurempi niillä, joiden kavereista moni polttaa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos kerran on riippuvainen / on ollut riippuvainen jostain, on helpompi tulla riippuvaiseksi seuraavasta tai useammasta asiasta. Jos itse tietää olevansa taipuvainen riippuvuuteen, on hyvä pysyä poissa riskiaineista ja riskikäytöksestä.

Paras tapa välttää riippuvuus on olla kokeilematta.

Kokeilemisen riski on kuin venäläisen ruletin pelaaminen – et tiedä jos juuri sinusta tulee riippuvainen vai ei.

 

Mistä tietää olevansa riippuvainen?

Riippuvuudelle tunnusomaista on se, että riippuvuus vaikuttaa koko elämään ja että se on asia joka on ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä. Pahimmassa tapauksessa riippuvuudesta voi tulla niin vakavaa, että se menee oman terveyden tai perheen ja ystävien edelle.Riippuvuudelle tunnusomaisia asioita:

  • Ajattelen riippuvuuttani paljon
  • Olen alkanut salailemaan asiaa
  • Tunnen himoa aineeseen/käytökseen
  • Minulle on kehittynyt sietokyky, tarvitsen siis entistä isompia annoksia/suurempia panoksia
  • Leijun kun saan omistautua sille
  • Saan negatiivisia vieroitusoireita jos en saa omistautua asialle
  • Se tunkeutuu negatiivisesti muille elämänalueille
  • Pitkienkin taukojen jälkeen, putoan helposti takaisin