Miten riippuvuus kehittyy?

Miten riippuvuus kehittyy?

Aivot toimivat niin, että ihminen saa palkitsevan ja tyydyttävän tunteen jos nauttii joitain tiettyjä aineita tai tekee joitain asioita, jotka ovat elintärkeitä oman tai ihmisyyden selviytymisen kannalta.

Tänne kuuluvat esimerkiksi ruoka, seksi ja liikunta. Aivot huolehtivat myös siitä, että mielihyvän tunne jää muistiin ja yhdistää tunteen sitä antavaan tekijään niin että se toistuu –selviytyminen. Siksi vain jotkut asiat/teot voivat aiheuttaa riippuvuutta, plus että meillä kaikilla on erilainen kynnys tulla riippuvaiseksi.

Esimerkki: Sokerilla saa melko nopeasti energiaa, joten on ymmärrettävää miksi aivot palkitsevat mielihyvän ja onnen tunteella kun syö sokeria –niin on ollut jo luolaihmisten ajoilta. Asiantuntijat kiistelevät kuitenkin vielä siitä jos voidaan puhua todellisesta sokeririippuvuudesta vai ei.

Aivoissa on välittäjäaine, jota kutsutaan dopamiiniksi, joka aiheuttaa mielhyvän tunteen. Mutta jotkut aineet, kuten monet huumeet aiheuttavat dopamiinin tavallista suuremman määrän vapautumisen aivoissa, jolloin mielihyvän tunne on erityisen voimakas. Aivot ohjaavat silloin koko palkitsemisjärjestelmän ohi ja reagoivat pelkästään aineeseen. Se tarkoittaa sitä, että ajan myötä mielihyvän tunnetta/nutintoa ei enää saa tavallisista asioista ja tapahtumista, kuten esimerkiksi rakastumisesta tai hyvästä ruuasta. Koska palkitsemisjärjestelmä lamaantuu aineen käytöstä aina vain enemmän, mielihyvän tunnetta ei enää tavoitakaan niin kuin ennen ja käyttäjä reagoi suurentamalla annosta. Aineeseen kehittyy sietokyky. Lopulta aine ei enää anna minkäänlaista mielihyvän tunnetta.

 

Vieroitusoireet

Yksi selkeimmistä merkeistä riippuvuudesta on se, että saa vieroitusoireita kun on ollut ilman päihdetarkoitukseen käyttämäänsä ainetta/tekoa jonkin aikaa. Vieroitusoireet voivat ilmaantua erilaisella aikataululla riippuen aineesta ja sen ominaisuuksista sekä sietokyvystä, esim. tupakoitsija voi saada oireita tupakoimisen jälkeen jo tunnin kuluttua edelliskerrasta ja jos hän yrittää lopettaa tupakoimisen, saattavat vieroitusoireet olla pahimmillaan 1-3 vuorokautta edellisestä tupakointikerrasta.

Vieroitusoire tarkoittaa, että keho ja aivot kaipaavat ainetta ja se voi näyttäytyä eri tavoin. Vieroitusoireet voivat olla sekä fyysisiä että psyykkisiä, eli oireet voivat olla kehollisia vaivoja ja tunteita ja ajatuksia, jotka tulevat kun päihdettä tekee mieli – usein tuntee molempia samanaikaisesti. Vieroitusoireet voivat näyttäytyä eri tavoin riippuen aineesta mutta tavallisia oireita ovat rauhattomuus, ahdistuneisuus, unettomuus, hikoilu, vapina ja joskus kouristuskohtaukset. Esimerkiksi alkoholiriippuvuuden vieroitusoreet voivat ensin olla akuutteja ja lyhytaikaisia, kuten vapinaa, jonka jälkeen tulee toinen vieroitusoirevaihe, joka voi kestää 3-6 kuukautta, jonka aikana on muun muassa vaikampi ajatella selkeästi ja muistaa asioita.Aineista johtuvat riippuvuudet, aiheuttavat ehkä enemmän fyysisiä vaivoja, kun taas teoista johtuvien riippuvuuksien oireet ovat lähinnö henkisiä.

Kun tyydyttää riippuvuuttaaan, katoavat vieroitusoireet oikeastaan vain hetkellisesti. Osa päihdyttävästä vaikutuksesta aiheutuu nimittäin vieroitusoireiden hetkellisestä helpottamisesta. Vaikutuksen loputtua, keho ja aivot alkavat tuntea tarvetta saada lisää, mikä tarkoittaa sitä että aikaa riippuvuuteen tulee käytettyä enemmän kuin oli ajatellut. Kaikki vieroitusoireet ja -tyypit ovat kuitenkin ohimeneviä.