Peliongelmat

Peliongelmat

Miten peliongelma kehittyy?

Peliongelmien kehittymiseen vaikuttavat monet eri syyt yhdessä. Kukaan ei synny peliongelman kanssa ja mahdolliset biologiset seikat näyttäytyvät vain pienessä osassa peliongelmien syistä. Ympäristö, lapsuus/kasvu ja sosiaalinen tausta yhteennivottuna nopeisiin elämänmuutoksiin ja kriiseihin, tapaan työstää tunteita tai esimerkiksi isoon voittoon peliuran alussa, ovat suurella todennäköisyydellä yhteydessä peliongelmien kehittymiseen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä nuorempana aloittaa pelaamisen sitä suuremmalla todennäköisyydellä pelaa enemmän ja kehittää peliongelman aikuisena. Tämä on yksi syy suhteellisen uuteen ikärajaan, K18, rahapelien pelaamiseen Suomessa.

Kuten aiemmin mainittu, voi peliongelma kehittyä usean erillisen palaisen summasta, mutta peliongelma voi myös niin sanotusti olla oire jollekin toiselle asialle. Joskus voi olla vaikea sanoa mikä on aiheuttanut minkäkin, ja siksi on tärkeää pyrkiä parantamaan monen elämänalueen laatua samanaikaisesti. Sitä voi esimerkiksi hoitaa sekä masennusta että peliongelmaa ja hoitaa taloustilannetta ja panostaa parisuhteeseen samanaikaisesti - kun positiivisia, pieniä muutoksia alkaa tapahtua usealla alueella ne voivat yhdessä vaikuttaa suurempien parannusten tekemiseen.

Peliongelmat Suomessa

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 (2012) mukaan on arviolta n. 3 % Suomen aikuisesta väestöstä rahapeliongelmia.     Noin 1 % väestöstä on riippuvainen rahapeleistä. 

Peliongelma vaikuttaa harvoin vain pelaajaan itseensä, vaan myös lähipiiriin. Pelaajan usein huonontunut henkinen ja fyysinen terveys sekä rahaongelmat vaikeuttavat sosiaalisia suhteita ja vaikuttavat usein myös läheisten elämään sekä suhteeseen pelaajan kanssa negatiivisesti monella eri tavalla.