Nuuska

27.08.2019

Nuuska on suussa, yleensä ala- tai ylähuulen alla, käytettävä, tupakkajauheesta tehty kostea aine. Monesti nuuskan käyttö mielletään tupakointia vaarattomammaksi mutta nikotiinipitoisuus on jopa 20-kertainen tupakkaan verrattuna, mikä tarkoittaa sitä, että keskivertonuuskaaja saa päivittäin yhtä suuren nikotiiniannoksen kuin kokonaisen tupakka-askin päivässä polttava henkilö.

Nuuskankäyttäjällä nikotiini ja muut aineet imeytyvät vereen suun limakalvojen kautta. Tästä syystä nuuskan vaikutukset näkyvät selvimmin juuri suun alueella. Nuuska ärsyttää suun limakalvoja ja vaurioittaa myös ikeniä. Irtonuuska on vahingollisempaa kuin annospussiin pakattu nuuska, sillä se tulee suoraan kosketukseen suun limakalvojen kanssa.

Nuuska ei missään nimessä ole tupakkaa terveellisempää ja nuuskaaminen on aina terveysriski. Se ei myöskään missään nimessä ole hyvä vaihtoehto tupakoinnin lopettajalle, sillä tupakoinnin tapaan, myös nuuska aiheuttaa nikotiiniriippuvaisuutta. Riippuvuus voi syntyä jo muutaman viikon kuluessa nuuskaamisen aloittamisesta ja myös satunnainen nuuskaaminen voi johtaa riippuvuuteen.

Nuuskaamisen terveysriskit

  • Nikotiiniriippuvuus
  • Syöpä (etenkin huuli-, suu- ja kurkunpään syövät)
  • Sydän- ja verisuonisairaudet
  • Ientulehdukset ja muut ienvauriot

Koska nuuskassa on samoja aineita kuin tupakassa, liittyy nuuskaamiseen myös muita vaaroja ja suurin osa näistä terveysriskeistä on samoja kuin tupakoinnissa. Yllämainittujen terveyshaittojen lisäksi nuuskaaminen aiheuttaa myös kosmeettisia haittoja, kuten hampaiden kellastumista ja kulumista ja ienten vetäytymistä.

Urheilu ja nuuska

Nuuska on nykyään yhä suositumpaa urheilijoiden parissa. Monet urheilijat eivät kuitenkaan tiedä nuuskan heikentävistä vaikutuksista ja monilla on nuuskan käytöstä aivan virheellisiä käsityksiä. Nuuskaaminen ei tee urheilijasta mitenkään siistimpää, eikä missään tapauksessa parempaa – päinvastoin! Totuus on, että:

Nuuska heikentää suorituskykyä. Nuuskaa käyttävä urheilija siis antaa turhaan ”ilmaista” tasoitusta muille. Palautuminen hidastuu. Nuuskan sisältämä nikotiini supistaa verisuonia, jonka seurauksena verenkierto vähenee. Verenkierron väheneminen hidastaa lihasten palautumista suorituksen jälkeen. Kestävyys ja voima vähenevät. Nikotiini heikentää myös lihasten hapensaantia, mikä johtaa siihen, että myös lihaskestävyys, lihasvoima ja -massa vähenevät. Nuuskaaminen hidastaa edellä mainitusta syystä myös vammojen paranemista.

Vieroitusoireet haittaavat keskittymistä. Nuuskan sisältämä nikotiini vaikuttaa moneen urheilijaan rauhoittavasti ja piristävästi. Nikotiini aiheuttaa kuitenkin myös voimakkaan riippuvuuden ja riippuvaiselle vieroitusoireita. Vieroitusoireisiin kuuluvat mm. väsymys ja keskittymiskyvyn heikkeneminen. Keskittyminen on urheilijalle olennaista, joten vieroitusoireita joutuu ”lääkitsemään” nuuskalla. Tämä ajaa urheilijan pahaan kierteeseen, joka tekee nuuskaamisen lopettamisesta entistä vaikeampaa.

Teksti: Ungdomsinformatörerna

Back