Nuuskaamisen lopettaminen

27.08.2019

Att sluta snusa är en utmaning – men en utmaning som det lönar sig att ta sig an, eftersom det främjar hälsan. För det första blir prestationsförmågan bättre när man slutar. Detta beror på att blodcirkulationen ökar när man inte längre får i sig nikotin. Risken att insjukna i de allvarliga sjukdomarna som förknippas med snusandet minskar också genast efter att man slutat snusa.

Det kräver beslutsamhet att kunna sluta. Dessutom behöver man information och motivation. För att kunna lyckas måste beslutet att sluta vara snusarens och det måste ske enligt hans/hennes egen tidtabell. Oftast ökar goda förberedelser chansen att lyckas sluta.

Det lönar sig att börja förbereda sig genom att minska på snusandet lite varje dag – då sjunker blodets nikotinhalt sakta. Att sluta så småningom gör att abstinensbesvären från nikotin inte blir lika starka när man slutar helt. Genom att minska på snusandet lite i taget bryter du också de mönster som snusandet skapat. Du behöver tex inte ta en prilla under läppen varje gång du ätit bara för att du alltid gjort så.

När du väl bestämt dig för att sluta, lönar det sig att bestämma en viss dag då du gör det. Du kan tex ringa in en dag i din kalender. Berätta också om beslutet för dina närmaste, då kan de stöda och hjälpa dig att hålla fast vid beslutet.

Några konkreta tips för dig, som vill sluta snusa:

  • Välj en dag då du tänker sluta snusa. Det hjälper dig att förbereda dig mentalt för att sluta.
  • Skriv en lista med anledningar varför du vill sluta snusa. Spara listan och ta den fram när du har svåra stunder.
  • Berätta om ditt beslut till din familj och dina vänner. Om de vet om ditt beslut kan de stöda dig och hjälpa dig undan situationer där frestelsen skulle vara stor, speciellt i början.
  • Tänk på hur mycket pengar du sparar! Gör planer på vad du kan använda pengarna på istället.
  • Trappa ner din användning. Att minska ner på snusandet är redan ett stort steg mot att sluta helt. Du kan också provsluta för att testa hur det känns. Var utan snus i tex. ett dygn.
  • Suget efter snus kommer att komma. Suget är ändå bara tillfälligt och varar i högst 5 minuter åt gången. Kom på saker du kan göra istället tills suget lagt sig.
  • Börja med nya hobbyn. Ge dig ut på springturer eller gå till gymmet. Anmäl dig till kurser på medborgarinstitutet, läs böcker... Nya saker, som du kan sätta din energi på.
  • Öva på förhand för situationer där någon bjuder dig på snus. Stå tex framför spegeln och säg ”Nej tack, jag har slutat snusa.”.
  • Belöna dig själv när du lyckas. Du har större sannolikhet att lyckas om du först sätter mindre mål som du försöker nå. Kom ihåg att belöna dig själv när du nått målen. Det hjälper dig att hålla kvar motivationen.

Teksti: Ungdomsinformatörerna Lena Niininen

Käännös: Lena Niininen

Lähteet: pokalehuulessa.fi, tukiverkko.fi, stumppi.fi

Back