Efterlysning!

Efterlysning!

Nu efterlyser vi fler experter till Decibel!

Till Decibel.fi:s Våga fråga - Kysy pois kommer hundratals frågor varje månad och de besvaras av antingen Decibels ungdomsinformatörer eller frivilliga sakkunniga (experter). På Decibel finns även över 500 informationssidor per språk och varje månad skapas nya infosidor bland annat genom Månadens tema. Dessa sidor behöver faktagranskas av sakkunniga inom respektive område.

Decibels experter är sakkunniga yrkespersoner, som antingen som en del av sina arbetsuppgifter eller på ideell basis på fritiden besvarar de frågor som berör deras yrkesområde. De vill, genom att bidra med sin kunskap och arbetserfarenhet, hjälpa österbottniska unga på det här viset. De erhåller ingen ersättning och svarar på frågor i mån av möjlighet.

Så här går arbetet till: När en ungdom skriver en fråga kommer den direkt in till webbhanteringsverktyget och som e-post till ungdomsinformatörerna. E-posten innehåller även "de hemliga uppgifterna" ålder, kön och hemkommun. De ser vad frågan handlar om och vem som kan besvara den. Svarar de inte själva tillsammans, så skickar de frågan som e-post till en expert. Mottagaren besvarar frågan inom fem arbetsdagar (gärna så snabbt som möjligt). Kan inte mottagaren besvara frågan inom utsatt tid bör hen så snabbt som möjligt meddela ungdomsinformatörerna detta så att de kan skicka den till en annan expert. Ungdomsinformatörerna kopierar sedan in svaret under rätt fråga i webbhanteringsverktyget och publicerar svaret.

Så om du skulle vara intresserad av att komma med i db-gänget på det här viset ta kontakt med oss via mejl på decibel[at]korsholm.fi eller via vår Facebook-sida!