Borde jag polisanmäla?

10.02.2019
En nära släkting och kompis har tafsat på mig och mina kompisar flera gånger under de 2 senaste åren men vi har aldrig förut anmält honom fastän han tafsat på oss när han var över 16 och vi var yngre och det har skett ca. 8 gånger. För en vecka sedan tafsade han på mig igen när jag hade somnat, han är nu 18 år och jag 16. Skulle det hända något om vi polisanmälde honom eller skulle han bara komma undan?
Polis Johanna W

Poliskonstapeln Johanna svarar

11.02.2019

Hej!

Den som genom beröring eller på något annat sätt utsätter ett barn som är under 16 år för en sexuell handling som är ägnad att skada barnets utveckling eller förmår barnet att företa en sådan handling, ska för sexuellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. Så säger strafflagens 20 kapitlets sjätte paragraf. I samma paragraf sägs det dessutom att den som handlar på just nämnda sätt med ett barn som har fyllt 16 år men inte 18 år, om gärningsmannen är barnets förälder eller står i en ställning till barnet som motsvarar en förälders och bor i samma hushåll som barnet, skall också dömas till straff för sexuellt utnyttjande av barn.

I det fall att offret är över 16 år fyllda, är ett annat alternativt brott som personen som tafsar på dig och dina kompisar kan komma att dömas till är sexuellt antastande. I strafflagens 20 kap. 5 a § står att den som genom beröring utsätter en person för en sexuell handling som är ägnad att kränka personens sexuella självbestämmande rätt ska, om inte straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i samma lags kapitel, skall för sexuellt antastande dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det som din släktning utsatt er för är enligt finska lagen straffbart. Det som skulle hända med en polisanmälan mot honom är det att det först av allt blir förundersökning av anmälan. Det innebär att polisen bland annat håller förhör med alla inblandade parter (= ni som lidit skada och släktningen som misstänks för att ha begått brotten), eventuella vittnen och så samlas övriga bevis in.  Därefter samlas materialet ihop till ett så kallat förundersökningsprotokoll som skickas iväg till åklagaren. Det är sedan åklagaren som avgör ifall det finns möjlighet att föra ärendet till domstolen. Om det gör det så blir det så småningom domstolsbehandling och det är där sen som det avgörs om det blir straff eller inte. Polisen avgör alltså inte straff åt en gärningsman i dylika fall och med de fakta som fanns i frågan vågar jag heller inte gissa mig på vad släktingen eventuellt får för straff.

Att mot sin vilja bli utsatt för någonting intimt i form av sexuella gärningar är sådana händelser som kan påverka ett offer för resten av livet. Oberoende av om man är barn eller vuxen. Även fast det är fråga om en nära släktning och god vän som begått brotten så skall ni definitivt göra en polisanmälan för ert egets måendes skull. Dessutom så antar jag att den här släktingen/vännen också är i behov av hjälp när han inte klarar av att skilja på rätt och fel. Brotten är redan skedda och skada har alldeles säkert uppkommit, men det är ändå nödvändigt att se till att inte mer skada sker och få ett avslut för det redan inträffade.

Om era föräldrar är ovetandes om vad som skett så skall ni absolut berätta för dem. Med föräldrarnas hjälp så kommer ni till polisen för att göra brottsanmälan. Jag gissar att det inte känns som det lättaste att berätta om det skedda åt mamma och pappa då gärningsmannen dessutom är en familjemedlem, men vårdnadshavare för ändå reda på brott som deras barn blivit utsatta för.

konstapel Johanna Westerlund

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.