Varför är Vasa inte med i Decibel?

10.07.2009
Jag vill gärna veta vad som är orsaken till att Vasa stad inte är med i portalen. Som skolstad finns kanske flest svenskspråkiga ungdomar i Vasa.
18.11.2011

Ungdomsportalen Decibel.fi har ingått i projektet "Utveckling av ungdomsinformationstjänster i Österbotten" men är numera ordinarie verksamhet i åtta kommuner längs den österbottniska kusten. "Fysiskt" finns Decibel i Korsholm. Alla fritidsverk i kommunerna längs kusten i regionen, dvs från Kronoby i norr till Kristinestad i söder har tillfrågats om deltagande i projektet. Åtta kommuner (Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad) har beslutat att delta i projektet. Övriga kommuner, däribland Vasa, har beslutat att inte delta och finns därför inte med på ungdomsportalen Decibel.fi. Vasa har sin egen portal för ungdomar, Reimari.

Decibel.fi är ju självklart till för alla ungdomar oberoende av hemort, men för att en kommun ska kunna publicera den mer lokala kommunspecifika informationen på portalen samt ta del av de andra tjänsterna som portalen erbjuder är kravet att kommunen deltar i projektet kring Decibel.fi.

Hälsar Decibel

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.