Nya trafik lagen optimering/utsläpp

29.05.2024
https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/preciseringar-gallande-programmering-och-andringar-av-motorer-i-fordon


För utsläppens del betraktas en utredning från en godkänd sakkunnig eller teknisk tjänst eller ett typgodkännandeintyg som tillräckligt bevis. Tekniska tjänster finns i Europa och Finland. För närvarande finns i Finland ingen godkänd sakkunnig som skulle ha behörighet att kontrollera utsläpp från fordon.

Ett intyg från en avgasmätning vid en verkstad eller besiktningsstation är inte ett bevis på fordonets utsläppsnivåer eller på att det uppfyller kraven.Till frågan, hur skall man få en intyg på utsläppen om det inte finns någon sakkunnig i Finland?
DecibelAppSOME

En Decibel-expert svarar

02.07.2024

Hej,

I fordonslagen finns bestämmelser om sätt att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om utsläpp.

 Som bevis på överensstämmelse med kraven betraktas, (Fordonslag 82/2021, 6 a §)

1) ett EU-typgodkännandeintyg som utfärdats av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland,

2) en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet, eller

3) en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig.

Om det inte är möjligt att få ovanstående utredningar för produkten kan produkten inte installera i fordonet.

I Finland finns det en teknisk tjänst VTT (punkt 2), och i Europa kan det finnas andra.

Mer uppgifter
Fordonslag (82/2021) 2 punkt 32 a, 6 a och 7 a §
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/2021008282

Med vänlig hälsning,
Transport- och kommunikationsverket Traficom

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Måste man moped registrera en el Scooter som går 45km/h och har ett 2 kw batteri eller räcker det med en försäkring?
Läs mera

Om man har redan B-Körkort, förlorar man det om man blir tagen av polisen med en trimmand moped?
Läs mera

Vad är det som gäller i dagens läge om man har cykel med hjälpmotor? Ska man ha en likadan försäkring som elscooter?
Läs mera

Vad händer om man kört i polisbilsradaren för fort får de ta bort körkortet i efterhand?
Får de alltså ta körkortet av en då nån vecka efter?
Läs mera