Isbil

10.11.2019
Vad finns det för lagar för att köra bil på is, hur gammal måste man vara och kan bilen vara oregistrerad/obesiktad/oförsäkrad? Robin
Mikael Appel

Polis Mikael svarar

26.11.2019

Hej!

Åldersgränsen för att få framföra ett motordrivet fordon i terräng är 15 år enligt terrängtrafiklagen.

I vägtrafiklagens 5§ står det skrivet om motortrafik utanför väg (dvs på is och i terrängen) och att det skall iakttas den försiktighet som omständigheterna kräver för undvikande av fara och skada. Man får inte förorsaka skada för natur, miljö, bosättning m.m. Onödigt buller och buskörning är inte heller tillåtet. På isen/terrängen gäller även fordonslagen som betyder att bilen skall vara i likadant skick som då man kör på en allmän väg, bl.a. besiktigad. Fordonet man använder skall också vara trafikförsäkrat.

Hastighetsbegränsningen är 80km/h. Om man har släpvagn så är den 60km/h. Släpvagn med passagerare 40km/h.

H: Mikael Appel

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.