Inneha utan att använda?

10.07.2009
Är det tillåtet för en person under 18 år att inneha alkohol, bara personen inte dricker den? Får en minderårig inneha tobak, bara personen ifråga inte röker?
18.11.2011

Oberoende om man dricker eller inte, är det för personer under 20 år förbjudet att inneha starka alkoholdrycker. Personer under 18 år får inte heller inneha svaga alkoholdrycker. Tobak får i näringsverksamhet inte säljas till personer som är under 18 år. Innehav av tobak är däremot inte olagligt.

Hälsar Decibels experter

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.