Polisanmälan

18.05.2020
Hej!
Mitt ex har skickat en del förolämpningar som "jävla hora", "idiot" osv. Och nämnde att han tänker visa dessa meddelanden åt andra. Kan man polisanmäla detta och vad leder det till?
Nathalie Wingren foto

Brottsofferjouren Nathalie Wingren svarar

Poliskonstapeln Johanna svarar

27.05.2020

Hej på dej,

Jag vill börja med att tacka för att du ställer en så här bra och viktig fråga. Det är många som får ta emot skällsord och fula kommentarer, och för att visa att det aldrig är okej behövs sådana som du som vågar lyfta fram det och tar reda på vad man kan göra.

Eftersom det i din fråga inte framkommer allt vad han har skickat och hurudana saker samt till vem han tänkt skicka meddelandena, vill jag inte gå in på exakt vilka brott han kan ha gjort sig skyldig till och vad han kan få för straff men det kan vara fråga om t.ex. ärekränkning eller någon annan form av kränkning enligt strafflagen. Däremot kan man alltid polisanmäla och sedan är det upp till polisen att utreda om det är ett brott eller inte och hur det ska gå vidare. Vad det kan leda till beror oftast på innehållet i meddelandena i det här fallet och vilka bevisen är. Viktigt är att du alltid sparar alla meddelanden du får av honom i bevissyfte ifall det skulle komma att behövas. Kanske du också redan har försökt prata med honom, men det kan alltid lönas att berätta att detta som han skickar åt dej inte är ok och även är brottsligt fast han kanske inte vill lyssna. En del kan bli skrämda och sluta med sitt beteende när de får höra att det de håller på med faktiskt kan vara ett brott, många glömmer bort det i stundens hetta eller helt enkelt inte vet vad som är straffbart och inte.

Om du känner att du vill ha mer information om hur brottsprocessen går till (dvs. alla steg från anmälan till rättegång), vill prata med någon om detta eller få stöd om du vill göra en polisanmälan kan du alltid kontakta oss på Brottsofferjouren. Du kan ringa till vår jour 116006 som har svensk service må-fre kl. 12-14 eller så kan du kontakta någon som jobbar på Brottsofferjouren, mer info om olika brott samt kontaktuppgifter finns på www.riku.fi. Brottsofferjourens tjänster är helt gratis.

Kom ihåg att han har absolut ingen rätt att kalla dej sådana saker och såklart heller ingen rätt att visa det åt andra. Försök att inte ta åt dej av vad han skriver och kämpa på, tyvärr reagerar en del på helt fel sätt när de känner ilska och besvikelse men det ger dem inte rätten att såra andra. Ta hand om dej!

Bästa hälsningar

Nathalie Wingren, Brottsofferjouren

____________________________________

Hej!

Du kan polisanmäla ditt ex, om du vill, men polisen utreder till exempel brotten ärekränkning eller olaga hot endast ifall du yrkar på straff åt personen som talat fult om dig och hotat dig. Bägge de här brotten är nämligen så kallade målsägandebrott, och det krävs att man vill att gärningsmannen skall bestraffas innan polisen gör förundersökning.

Att endast skicka privata meddelanden åt någon annan där man kallar varandra för olämpligheter är så där si och så ifall brottet ärekränkning uppfylls. Det kan i vissa fall krävas en större spridning på elakheterna och att utomstående ska ha fått höra eller läsa vad man blir kallad för att det skall anses vara brottsligt. Olaga hot är det också så där på gränsen om det räcker med hotelser om att man skall sprida osanningar om någon annan. Olaga hot är det mer frågan om ifall någon konkret hotar med vapen eller andra våldsamheter.

Ett annat brott som jag däremot tänker föreslå för dig, och som du kan göra en brottsanmälan för, är olaga förföljelse. Om man upprepade gånger hotar, följer efter eller ”i onödan” kontaktar någon annan och gärningarna görs för att skapa rädsla eller väcka ångest, då gör man sig skyldig till olaga förföljelse. Detta är ett brott som kan ge bötesstraff eller fängelse i högst två år.

Jag kan inte förutspå vad som händer med just ditt fall och de trakasserier som du utsätts för, utan nu spekulerar jag endast och berättar om vad som normalt brukar hända. Då polisen tar emot en brottsanmälan så kontrolleras ifall det finns förutsättningar för att starta en förundersökning. I ditt fall så skulle jag gissa på att det nog påbörjas förundersökning och att du och din ex-pojkvän blir kallade på förhör. Du har väl meddelandena sparade som bevis, hoppas jag? Det skulle vara viktigt med tanke på att det inte finns så många som hört och sett hotelserna. Ett fall där det finns skriftliga bevis är lättare att bevisa än ett där ord kanske står mot ord och gärningsmannen inte erkänner.

Det som ni kanske tillfrågas om är om ni går med på att fallet skickas till medling. Då sänds materialet om vad som hänt till en opartisk medlingsbyrå, och ni blir kallade dit för att försöka bli sams. Om inte det här lyckas och man ännu efteråt är missnöjd, så blir det troligen ett förundersökningsprotokoll inskickat till åklagaren. Åklagaren i sin tur bestämmer om det skall väckas åtal och bli rättegång eller inte. Vid en eventuell rättegång går man igenom händelsen och alla får berätta sina versioner. Som jag redan nämnde så kan domstolen döma ut bötesstraff eller högst två års fängelse i ett fall gällande olaga förföljelse.

En brottsanmälan till polisen kan man för övrigt lämna in elektroniskt via polisens hemsida www.poliisi.fi (kräver att man har någonting att identifiera sig elektroniskt med, t.ex. nätbankskoder) eller så åker man personligen till en polisstation. I ditt fall kanske det är enklast att åka till polisen ifall du har meddelandena från ditt ex sparade och de behöver kopieras som bevismedel. Öppethållningstider till din lokala polisstation hittar du säkert på nätet.

Jag förstod att decibel.fi även sänt din fråga till Brottsofferjouren och begärt ett svar därifrån. Jag hoppas att du antingen därifrån eller från mitt svar hittar något du kan ha nytta av.

konstapel Johanna Westerlund

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.