Psykisk ohälsa o mobbning

22.11.2020
Hej! Det är jag som gillar att utforska kroppen och hur olika människor fungerar . Jag skrev förra gången frågor om autism o nu e jag tillbaka med nått annat som jag vill fråga om.

Jag studerar mycket på psykisk ohälsa just nu o har läst på en del o har fått fram en teori om mobbing som psykisk ohälsa. Jag vill se om min teori stämmer och vad ni tycker :

Jag tänker såhär, när det kommer till att vara mobbad så finns det förstås olika så att säga typer av mobbing. Jag tänker att vi alla nån gång i våra liv har på nått sätt blivit mobbade av olika slag. Jag tänker tillexempel om nån retas nån gång, säger nått hånfullt, ger blickar, kollar snett och skrattar åt en eller när en är dryg mot någon en period och sen blir sams igen samt att personen som är mobbad inte känner att man får någon rädsla eller kraftig otrygghet av det så är det en sak som inte betyder så mycket för individen så det framkallar därefter svåra psykiska besvär.

Men om man blir så att säga väldigt grovt mobbad, alltså mobbing med inslag av våld, vardagliga trakasserier, tortyr, föräldrar som mobbar en och att mobbningen ständigt (vardagligt) pågår i flera år och att det skett i en väldigt känslig period som exempelvis i tidig barndom så är det den som riskerar stora psykiska besvär som psykisk ohälsa. De har risker att hamna i depressioner/ångest/traumatiserade. Då denna mobbning sker ska man också må så pass dåligt av det så att man till slut inte har lust av att leva längre, är rädd, drar sig undan eller orkar inte gå till skolan. Denna svåra stress gör att man får problem som kallas psykisk ohälsa.

Jag undrar om detta som jag påstår är rätt ? Utforskar sinnet
luckan

UngInfo svarar

27.11.2020

Hej!

Tack för din fråga och att du tog upp ett viktigt ämne. Jag tycker att du har rätt, mobbning kan absolut orsaka psykisk ohälsa.

Men precis som du skriver så är inte all negativ behandling man utsätts för mobbning. Det är svårt att exakt definiera mobbning eftersom det handlar mycket om hur den som blir utsatt upplever det. Men man brukar tala om mobbning när det gäller kränkande behandling som sker upprepade gånger och offret alltid är samma. Mobbning handlar också om att de eller den som mobbar har ett övertag jämtemot den som blir utsatt, t.ex. att mobbarna är flera mot en ensam person eller att en mobbare trycker ner någon som är i en svagare position. En konflikt eller gräl mellan två jämlika personer brukar alltså inte ses som mobbning.

 

Precis som du skriver så klarar vi ofta av enstaka fall av konflikter eller kränkande behandling ganska bra. De allra flesta blir ju ledsna i situationer där man blir dåligt behandlad, men är det fråga om enstaka fall så repar vi ofta oss ganska snabbt. Men om man talar om mobbning, dvs. kränkande behandling under en längre tid, så påverkar det oftast den som blir utsatt. Mobbning kan påverka den psykiska hälsan på flera olika sätt, t.ex. är det som du skrev en riskfaktor med långvarig stress. Ofta påverkar också mobbning offrets självbild negativt, dvs. man börjar själv tro på de negativa kommentarerna eller beteendet man utsätts för. Man kan också få svårt med människorelationer och att lita på andra människor.

 

Hur man påverkas av mobbning är individuellt och även om man såklart överlag påverkas negativt så är det också beroende av hur ens livssituation ser ut. Blir man t.ex. mobbad i skolan men får stöd hemma och på fritiden så har man en bättre chans att undvika negativa konsekvenser på psyket. På samma sätt så om man har det svårt hemma så kan det hjälpa ens psykisk hälsa om man i skolan känner sig trygg och accepterad.

 

Som du skriver så har kränkande behandling och kommentarer från familj och närstående ofta en stor påverkan. Eftersom vi tenderar att lägga mera vikt vid feedback från människor som känner oss och står oss nära. Dessutom är vår familj de som vi oftast känner att vi borde kunna lita på och då kan man hamna i en mycket svår situation om det istället är de som sårar oss.

 

Sen är det bra att komma ihåg att psykisk ohälsa kan orsakas av många olika faktorer, inte bara mobbning eller dålig behandling från andra. Utan alla slags trauman eller stress kan orsaka psykisk ohälsa. Ibland finns det inte någon klar orsak till varför man lider av psykisk ohälsa. Gener och ärftlighet kan också påverka risken att insjukna i psykisk ohälsa.

 

Sammanfattningsvis så är mobbning väldigt skadligt för den som blir utsatt och ingen förtjänar att bli mobbad.  Alla som upplever mobbning har rätt att få hjälp och stöd för att komma ur situationen. Din fråga visar också på hur viktigt det är att komma ihåg att behandla andra med respekt och värme.

 

/Alexandra, ungdomshandledare

1 Kommentarer

  • Utforskar sinnet 22/11/2020 10:33pm (2 månader sen)

    Jag glömde ett tillägg. Verbala och kränkande behandling från anhöriga spelar en stor roll i utvecklingen av psykisk ohälsa och kan leda till motgång och trauma

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej Kix
Det är jag som är tillbaka. Vi skrev med varandra i förra månaden angående min hypokondri om du minns.

Jag har nu jobbat som du sa på min hypokondri och kommit fram till en slutsats för att ...
Läs mera

Så när jag var typ 13 så dog min morfar av lungcancer, och han betyder jättemycket för mig..
Vet inte hur jag ska komma över det helt och en anledning till att jag mår så dåligt som jag gör kan vara ...
Läs mera

Hej, tack för svaret ! Jag har bara en sak att lägga till i denna diskussion
Läs mera

Hej, jag har en till fundering i tillägget
Läs mera