Korttidsanställning

11.06.2021
hej! jag har ett arbete där jag var tredje mpnad får ett nytt tre månaders arbetskontrakt. Hur länge får de göra så? Får de fortsätta så föralltid eller måste dom vid något tillfälle ge mig ett "tillsvidare" kontrakt? har arbetat där i ett och halvt år ?
Torbjorn Strand

TE-byråns representant Torbjörn svarar

14.06.2021

Hej!

Bra att du frågar och vill ta reda på om din anställning har grund för tidsbestämda kontrakt. Din arbetsgivare får inte fortsätta ge dig 3 månaders kontrakt var tredje månad i all evighet. Det går inte helt säkert att säga hur länge de får fortsätta, fast det låter som om gränsen kommer emot med tanke på att du jobbat där i ett och halvt år. I vissa fall ses tidsbestämda avtal automatiskt som tillsvidare avtal, till exempel om du inte skulle få ett nytt kontrakt innan förra tar slut - om du då får fortsätta jobba anses att ditt arbetsavtal ändrats till ett arbetsavtal som är i kraft tillsvidare. Det är kallas då ett tyst förlängande av avtalet.

Enligt arbetsavtalslagen 1 kap 3 § 2 mom. och 3 mom. är arbetsavtal tillsvidare i första hand, det behövs alltid en orsak varför ett avtal är tidsbestämt, om grundad anledning inte finns anses avtalet gälla tillsvidare automatiskt. Enligt 3 mom. är det ej heller tillåtet att använda många tidsbestämda avtal, ifall antalet avtal och längden på det avtalade arbetsförhållandet visar att arbetsgivarens behov är permanent.

När anställningen anses vara tillsvidare bedöms av tidigare konkreta fall, jag kan inte säga säkert hur det är specifikt i ditt fall. Grunder för att ett avtal gäller tillsvidare kan vara att du haft tidsbestämda avtal i flera år, du vet inte vem din vikarie är, tjänsten du jobbar för har länge varit otillsatt, projektarbete, nya arbetstagare med tidsbestämda avtal tillkommer regelbundet och det om att behovet är permanent för den uppgift du gör.

Så det finns goda möjligheter att ditt arbetsavtal kan anses vara av tillsvidare art. Nästa steg rekommenderar jag att ta kontakt med facket, arbetsplatsens förtroendeman för arbetstagare eller annan som kan hjälpa till praktiskt med din situation. Det svar jag gav är mer allmänt, vad som gäller i Finland.

Till sist, om det går så att din anställning upphör och du anser att det är orättvist kan du yrka ersättning för olaga uppsägning genom att pröva det i rätten. Om ditt arbetsavtal anses vara tillsvidare automatiskt, kan de inte bara välja att inte förlänga dina tidsbestämda avtal. Lycka till och tag kontakt med någon som kan hjälpa till mer praktiskt!

Mvh, Torbjörn

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej jag sommararbetar tredje sommaren nu vid en firma som betalar mig timlön. De två första åren jag jobbade var jag 15 och 16 år. Nu är jag 17 och har blivit anställd ett ytterligare år min lön har ...
Läs mera

Vad finns det för risker? Är det farligt?
Läs mera

Hej!

Jag tog studenten i våras och vill jobba utomlands i ett eller två år före jag fortsätter studera. Hur ska jag gå till väga för att hitta ett jobb utan utbildning? Jag har funderat lite grann på...
Läs mera

Hej, min fråga gäller reklamfilm som skulle genomföras och där jag skulle vara med som skådespelare. Jag fick detta mail från castingansvarig den 29/6:

Hej Philip!

Kund gillade dig och du har gått v...
Läs mera