Konsekvenser av totalvägran

10.07.2009
Vad händer om man totalvägrar? Av principiella skäl anser jag att staten inte kan tvinga någon göra värnplikt eller civiltjänst mot sin egen vilja. Därför kommer jag inte att fara på uppbåd då jag blir kallad. Hamnar jag i fängelse eller kan man vädja till typ Europadomstolen och försökahävda sina mänskliga rättigheter? Hälsningar från en bångstyrig pacifist.
30.09.2009

Vägran att fullgöra värnplikt
En beväring som helt och hållet vägrar fullgöra tjänst enligt värnpliktslagen ska, om han inte ansöker om civiltjänst för vägran att fullgöra värnplikt dömas till straff enligt vad som i civiltjänstlagen
föreskrivs om vägran att fullgöra civiltjänst. När straffet döms ut anses som återstående tjänstgöringstid för honom den tid som enligt civiltjänstlagen skulle ha fastställts som hans tjänstgöringstid i civiltjänst, om han på ansökan hade godkänts för civiltjänst den dag han hemförlovas.

En civiltjänstgörare som låter bli att infinna sig till den grundutbildning eller arbetstjänst, avbryter tjänstgöringen eller skriftligen meddelar att han eller hon vägrar att fullgöra civiltjänst, ska för vägran att fullgöra civiltjänst dömas till fängelse för en tid som motsvarar hälften av den återstående tjänstgöringstiden.

När den som dömts för vägran att fullgöra värnplikt har avtjänat hela fängelsestraffet, förordnas han inte längre att fullgöra sin värnplikt under fredstid.

Civiltjänstplikten upphör när den som dömts för vägran att fullgöra civiltjänst har avtjänat hela fängelsestraffet.

Uteblivande från uppbåd
En värnpliktig som utan laglig rätt underlåter att på utsatt tid infinna sig till uppbåd eller som avlägsnar sig från förrättningen utan tillstånd av militärmyndigheten innan hans ärende har behandlats, ska för uteblivande från uppbåd dömas till böter.

En värnpliktig som utan laga förhinder uteblivit kan på begäran av en tjänsteman vid regionalbyrån hämtas av polisen till uppbåd.

Läs mer på Vapenvägrarförbundets hemsida

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej, jag skall påbörja min tjänstgöring i januari och vill delta i Mc-utbildningen men vet inte vilket kompani det hör till? Så vilket kompani skall man önska om man vill till mc-utbildningen
Läs mera

Hej!
Jag är afab och hörselskadad, kan jag fara i militären iallafall?
Läs mera

Hej! Jag undrar om man får göra värnplikten fast man har adhd?
Läs mera

Hej,
jag har redan sedan högstadiet funderat på att utföra militärtjänstgöringen. Sen när jag väl blev 18 år så satte jag som tankarna lite åt sudan och tänkte att det nog var onödigt att offra 1 år ...
Läs mera