Kreditupplysning

12.01.2018
Var får man kollat sina betalnings störningar/anmärkningar gratis?
Endast hittat där man måste betala för det 123
Lina och Linda

Uppsökare Lina och Linda svarar

15.01.2018

Hej!

Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, begära ett utdrag ur kreditupplysningsbolagets kreditupplysningsregister, ur vilket framgår vilka uppgifter som finns lagrade i ditt namn och hur länge uppgifterna sparas i registret. Enligt Suomen asiakastieto kan du genom att besöka deras betjäningspunkt på Hermannstads strandväg 6 i Helsingfors mellan kl. 13-15 på vardagar få reda på uppgifterna. Då måste du ha ID med dig. Du kan också skicka brev eller email till omatieto@asiakastieto.fi där du gör en fri skriftlig begäran att få se dina uppgifter i Asiakastietos register. Du skall lägga till ditt personsignum, hemadress, och begäran skall ha din underskrift samt namnförtydligande. Du kan alltså skriva en ansökan, printa ut och skriva under, och sedan scanna in den eller fota den och lägga som bilaga till mejlet. Du måste också bifoga en bild av ett ID-bevis, som har underskrift. Du skall också skriva in din email-adress i brevet, för att man skall veta vart svaret skall skickas.

Detta kan man gratis göra en gång per år. Vill man kolla fler gånger än det under ett år, så kostar det.

Här kan du läsa mera:
https://www.asiakastieto.fi/web/fi/etusivu.html

Anteckningarna om betalningsstörningar förblir i regel i registret 2-3 år. Om man får en ny anteckning under denna tid så förlängs tiden. Om fordringen betalas förkortas tiden till två år.

Hoppas alltså att du har en bra avbetalningsplan och någon typ av inkomst för att bli av med skulderna, och att du då så småningom slipper bort från registret.

Om du behöver hjälp, kan du också ta kontakt med uppsökarna i din kommun. De arbetar med många olika typer av frågor, och kunde säkert hjälpa med just detta. Du hittar kontaktuppgifter till uppsökarna i din kommun på kommunens hemsida.

Hälsningar,
Lina & Linda

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar