Studier

26.11.2020
Hej! Studerar på andra stadiet och blir förhoppningsvis utexaminerad våren 2021. Har några frågor kring fortsatta studier i Vasa. Skulle vilja studera till endera klasslärare eller ämneslärare. Hur många år är de utbildningarna? Fattar inte riktigt då det på ÅA hemsida står 3+2 år. Vad är lönen som klass/- ämneslärare? Hur fungerar inträdesprov, hur läser man på det osv? Kan man "spara" sin studieplats ett år, om jag tex blir antagen till klasslärarutbildningen nästa höst men väljer att ta ett mellanår?
Många frågor, tacksam för svar!
Patricia Donner

Magister i Allmän- och Vuxenpedagogik. Studerar till elev- och studiehandledare. Patricia svarar

01.12.2020

Hej!

Utbildningarna

Om du vill bli klasslärare studerar du 3 år till pedagogie kandidat och fortsätter sedan 2 år till pedagogie magister, därav 3 + 2 år. Om du endast avlägger pedagogie kandidat så är du alltså inte fullt utbildad klasslärare.

Om du vill bli ämneslärare så kan du gå klasslärarutbildning och sedan läsa t.ex. biologi, engelska, filosofi, finska, franska, fysik, geografi, historia, huslig ekonomi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, matematik, modersmål och litteratur, psykologi, religion, ryska, samhällslära, slöjd eller tyska som extra huvudämnen. Vissa av dessa ämnen går att läsa i Åbo och vissa i Vasa. För att arbeta som ämneslärare krävs en högre högskoleexamen (3+2 år) med ett av dessa ämnen som huvudämne. Oftast undervisar ämneslärare dock i två eller flera ämnen och då krävs ett långt biämne (60 studiepoäng) i vardera ämnen. 

Du kan också läsa t.ex. litteraturvetenskap, biologi, engelska eller finska som en hel utbildning i t.ex. Åbo och sedan komplettera dina studier så att du får ämneslärarbehörighet eller både klasslärarbehörighet och ämneslärarbehörighet samtidigt. Om du har t.ex. biologi i bagaget och vill bli ämneslärare så läser du förutom det ämne du studerar, 60 studiepoäng pedagogik med lärarinriktning till, som består av både teoretiska kurser och praktik i skola (på Vasa Övningsskola).

Så du kan alltså bli både klasslärare och ämneslärare om du vill. Studiehandledaren på Åbo Akademi hjälper dig nog med dessa funderingar mer noggrant eftersom jag förstår att det kan kännas som rörigt med alla olika alternativ. Du behöver oavsett läsa minst 5 år för att få någon av utbildningarna.

 

Lön

Grundlönen som klasslärare brukar ligga runt +/- 2700 €/mån. Om du är ämneslärare på t.ex. gymnasium brukar grundlönen ligga runt +/- 3000 €/mån.

 

Inträdesprov

Idag söker du vanligen in till Åbo Akademis klasslärarutbildning med ditt studentbetyg som bas vilket räknas om till poäng, om du får ett sådant.
Annars kan du också bli antagen på basis av urvalsprov + lämplighetsprov, även om det är lite svårare.

Själva urvalsprovet (VAKAVA) bör du skriva om du inte har/får en studentexamen under våren eller inte har tillräckligt höga poäng (57) i studentexamen. HÄR kan du räkna ut dina poäng. 
Urvalsprovet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.
I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

Efter godkänt urvalsprov/tillräckligt höga poäng i studentexamen kallas man till lämplighetsprov som brukar bestå av en intervju med flera lärare. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området.

HÄR kan du läsa mer om inträdesprovet.

 

Mellanår

Idag kan du inte spara din studieplats och ta mellanår utan särskild orsak. Detta ändrades runt år 2015 om jag inte minns fel.
Särskilda orsaker att skjuta upp sin studieplats brukar vara militärtjänstgöring, graviditet eller sjukdom som gör att du inte kan påbörja dina studier.
Du kan tacka ja och frånvaroanmäla dig under ett år, men det betyder att du går miste om studietid.

 

Hoppas du fick några svar på dina funderingar och inte blev mer råddig. Lycka till!

 

Med vänliga hälsningar,

Patricia Donner

1 Kommentarer

  • Ångestmymlan 28/11/2020 6:00am (50 dagar sen)

    Studierna gör man ofta i egen takt men man brukar utgå från att det tar tre år för en kandidatexamen och två år för en magisterexamen - därav 3+2. Ni har säkert en studiehandledare på skolan så tycker du ska gå och prata med hen, hen finns där just för att svara på sådana funderingar. Lycka till med inträdesprovet och kommande studier!

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej!

Jag planerar på att studera juridik vid Helsingfors universitet efter gymnasiet och planerar även på att ta ett eller två utbytesår till Australien. Kan man då söka jobb i Australien efter man h...
Läs mera

Hej! Om man har en examen från en utbildning och söker sig vidare till en annan utbildning, får man då extra poäng i inträdesprovet för den examen man redan har?
Läs mera

Hej! Jag går första året i gymnasiet och känner mycket stress då jag inte vet vad jag vill studera efter gymnasiet. Jag vet att det är två år tills jag tar studenten men jag måste ändå börja veta unge...
Läs mera

som uppgift... kunde Ni hjälpa mig å förstå mer om detta situation

Kim är glad och sällskaplig. Hon pratar med alla hon möter och vill gärna berätta saker hon sett eller upplevt. Hon är 12 år och har...
Läs mera