Vapenfri tjänst

10.07.2009
Hej! Jag borde nästa år rycka in i armen men de lockar int riktigt. Jag har funderat på civiltjänst. Jag har också hört att det finns nåt som heter vapenfri tjänst. Vad menas med det? Går det att undvika fängelse om jag totalvägrar?
18.11.2011

Hej! De flesta som vill göra vapenfri tjänst väljer att göra civiltjänst, men det finns även möjlighet att ansöka om vapenfri tjänst inom det militära. Här är ett direkt citat ur den finländska lagtexten: �?En värnpliktig som av allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på övertygelse hindras att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst och som inte söker sig till civiltjänst så som särskilt stadgas genom lag, skall på ansökan befrias från vapentjänst i fredstid och förordnas till vapenfri tjänst. Den som förordnats till sådan tjänst benämns i denna lag vapenfri tjänstepliktig�?. Vidare står det i lagen att �?för en vapenfri tjänstepliktig skall tjänstgöringen vid försvarsmakten ordnas så att hans övertygelse inte råkar i konflikt med tjänsteuppgifterna�?.

Du har alltså två alternativ om du inte vill göra militärtjänst (med vapen). Antingen gör du civiltjänst eller vapenfri tjänst inom militären. Tiden för vapenfri tjänst inom militären är 330 dagar. Ansökan om befrielse från vapentjänst ska vid uppbådet lämnas till uppbådsnämnden. Klicka här för mer info om uppbådet. Klicka här för mer info om civiltjänst.

Totalvägran innebär alltid ovillkorligt fängelsestraff. Det finns inga sätt att undvika detta, utan lagen är väldigt tydlig på den här punkten. Enligt strafflagen (39/1889), för vägran att fullgöra värnplikt döms totalvägrare till straff enligt vad som i civiltjänstlagen föreskrivs om vägran att fullgöra civiltjänst. Fängelsestraffet är i praktiken 197 dygn. Straffet förkortas om en totalvägrare redan har genomfört ett visst antal dagar i militären eller som civiltjänstgörare.

Se även frågan Totalvägran

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej, jag skall påbörja min tjänstgöring i januari och vill delta i Mc-utbildningen men vet inte vilket kompani det hör till? Så vilket kompani skall man önska om man vill till mc-utbildningen
Läs mera

Hej!
Jag är afab och hörselskadad, kan jag fara i militären iallafall?
Läs mera

Hej! Jag undrar om man får göra värnplikten fast man har adhd?
Läs mera

Hej,
jag har redan sedan högstadiet funderat på att utföra militärtjänstgöringen. Sen när jag väl blev 18 år så satte jag som tankarna lite åt sudan och tänkte att det nog var onödigt att offra 1 år ...
Läs mera