Upphovsrättigheter

10.07.2009
Om jag har fotograferat en person eller ett band, har de då rätt att publicera bilden som jag tagit i tidningar eller på nätet utan att fråga mig?
18.11.2011

En fotograf har uteslutande rätt att förfoga över sina fotografier, vilket innebär att han/hon har rätt att framställa exemplar av dem och göra dem tillgängliga för allmänheten. Rätten till ett foto, som är en närstående rättighet till upphovsrätten, gäller i 50 år och kan helt eller delvis överlåtas.

Då ett foto görs tillgängligt för allmänheten skall fotografen anges i samband med fotot. Om någon brutit mot bestämmelserna om upphovsrätt kan han/hon ha gjort sig skyldig till ett brott som kallas
upphovsrättsförseelse. Fotografen kan också kräva ersättning av den som använt hans foto utan lov och utan att ange fotografen. Fotografen kan då polisanmäla ärendet och kräva ersättning. I första hand är det ändå bäst att man kontaktar personen/bandet för att göra upp i godo! Personen/bandet borde alltså ha kontaktat fotografen först för att komma överens om rätten att publicera fotot i en tidning eller på nätet och eventuell ersättning.

Den som har beställt ett fotografiskt porträtt har, även om fotografen förbehållit sig rätten till fotografiet, rätt att ge tillstånd till att porträttet intas i tidningar och tidskrifter, om inte fotografen särskilt har förbehållit sig rätten att förbjuda detta. Är det alltså frågan om ett beställt foto av en person eller ett band kan han/hon/bandet själv/själva publicera fotot i en tidning eller på nätet om inte fotografen har förbjudit detta, men fotografen skall ändå anges i samband med fotot. Fotografen kan inte heller överlåta porträttfoton utan beställarens tillstånd.

Hälsar Decibel

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.