Fråga om autism

20.10.2020
Hej, jag är en nyfiken person som gillar att utforska kroppen och hur hjärnan fungerar. Jag har en fråga om autism.

Jag undrar när uppkommer autism? Jag har läst att autism är medfött men är det nått man får fram när barnet föds ? Många källor uppger att autism märks när barnet är i mycket ung ålder men samtidigt finns det vissa källor som uppger att en person kan få diagnosen i vuxen ålder. Hur vanligt är det att få det i vuxen ålder ?

Jag får inte fram kopplingen direkt. Om majoriteten avsymptomen märks i tidig ålder så hur kan vissa få diagnosen i vuxen ålder ? Är det för att man inte har sett upp till symptomen tidigare ?

Och en sista fråga. Vad är orsaken ? Stämmer det att ärftligheten och miljöfaktorer samspelar och isf vilka miljöfaktorer?

Tacksam för svar. Det är många olika källor s uppger olika och missvisande resultat. Hjärnan
Diana Sandelin

Specialsjukskötare i psykiatri Diana svarar

26.10.2020

Hej på dig!
Så trevligt att få en fråga om autism! Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inverkar på hur personen interagerar med andra. Diagnosen i sig innebär inte att personen har nedsatt intelligens. Autism ingår i Autismspektrumtillstånd (AST) där det finns olika diagnoser, de som de flesta känner till är Autism, Autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom. De olika tillstånden har liknande drag. Utöver en AST-diagnos kan personen naturligtvis ha fler diagnoser, det är vanligt med bl a depression och OCD (tvångssyndrom).

Eftersom man aktivt forskar kring AST kommer det hela tiden fram nya rön. En forskning jag hittade då jag snabbsökte var att 60% av de som diagnostiseras med autism var genetiskt förvärvat, dvs 40% skulle då vara 40% miljöförvärvat. Denna undersökning var från 2017, alltså kan mycket hänt rent kunskapsmässigt på dessa år. Jag rekommenderar att du söker olika forskningar på t ex google scholar eller olika forskningsbaser man har tillgång till även som privatperson. Ifall du studerar bör du ha tillgång till sökbaser via din skola. Då får du de senaste rönen. Eller på Duodecim.fi.
Miljöfaktorer är sådant som inverkar redan från fosterstadiet, det kan vara virus, vitaminbrist, stress mm. Men detta med miljöfaktorer vet man alltså inte så mycket om ännu.

Att ställa en autismdiagnos gör man allra tidigast vid 2 års ålder, vanligen vid 3 år och uppåt. Orsaken till att diagnos kan ställas vid så olika åldrar beror på att man har olika svårhetsgrad på symtomen. Symtomen inverkar i olik grad på de sociala interaktionerna. Att personen inte vill ha ögonkontakt är ett symtom man tittar på, men detta kan man ”komma undan med” genom att titta på andra mänskors ögonbryn eller mellan ögonbrynen. Personer med mindre uttalade symtom kan alltså lära sig olika knep för att passa in och till synes vara som andra i egen ålder. De personer som inte fått en diagnos innan ung vuxen ålder söker ofta för depression, ångest eller annan psykisk ohälsa och då kommer i kontakt med en professionell som många gånger snabbt ringar in symtom och utför test och intervju som sedan ligger till grund för en utredning som specialsjukvården gör. Ofta upptäcks AST (i ung vuxen ålder) då personen byter skola efter åk 9, eller då personen börjar studera på t ex högskola. Det är då alla förändringar som gör att symtomen kommer fram på ett annat vis, eller då genom att personen får/upptäcks ha depression, OCD mm. Man kan dra slutsatsen att personen lyckats hitta knep för att passa in med alla andra. Eller att man tyckt att personen är lite speciell.

Ett tips då du söker info: sök på rätt sidor -var alltså ytterst källkritisk och skippa forum helt. Kolla också årtal då infon publicerats, man brukar tänka så att man använder tillförlitliga källor som inte är äldre än 5 år.

Jag hoppas jag kunde stilla din nyfikenhet, ta gärna kontakt igen ifall du har mer frågor :)

Vänligen, Diana

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hur ska jag gå tillväga för att gå ner i vikt när jag älskar mat och hatar motion? Mår inte bra av vikten!
Läs mera

Hej.
Jag undrar om det här e normalt.
Jag väger 48 kg och är 163 cm lång, jag sku vila gå ner i vikt till 47/46 för tycker jag är lite tjock, eller ibland är jag smal och ibland kan jag tycka att jag ...
Läs mera

Får man torra läppar av inte dricka vatten för jag dricker aldrig vatten och jag har fått väldigt torra läppar?
Läs mera