Kela stöd

17.11.2020
Hej!
Jag är studerande som i början hade otroligt svårt att komma igång med studierna och när jag äntligen gjorde det fick jag burn out efter ett år eftersom jag hade dubbla studier, tyckte det sku gå fort och jag arbetade vid sidan om. Nu tre år senare har jag äntligen blivit så gott som normal igen och framskrider i studierna lite snabbare än normal takt, men får inte studiestöd längre. Eftersom mitt huvud inte klarar av extra mycket kan jag inte både arbeta vid sidan om studierna och studera fulltid, åtminstone ännu. Finns det något kela stöd man kan söka i en situation som min, eller lån man kan lyfta via någon annan instans? Jag sku hemskt gärna bli klar, och trivs superbra med mina studier, men mina besparingar börjar ta slut och efter det vet jag inte hur jag ska ha råd att göra det mera. Burnout som studerande
luckan

UngInfo svarar

24.11.2020

Hej! 

Om du studerar för att avlägga en högskoleexamen beror din maximala stödtid på examens omfattning och när du inlett dina första högskolestudier. Du anses ha inlett dina studier när du närvaroanmält dig för första gången vid en högskola. Dina stödmånader förbrukas av månader då du haft studiepenning eller bostadstillägg eller både och.

Du skriver att du har lyft allt studiestöd som man får lyfta och att du hade dubbla examen. Mängden studiestödsmånader som man har till förfogande är något högre när man studerar till dubbla examen. Det kan vara skäl att omvärdera situationen när du avlägger din första examen. FPA är rätta instansen för detta. En möjlighet kunde också vara att ansöka om förlängd studiestödsperiod på grund av  sjukdom. Du kan läsa mera på FPA:s hemsida om hur det går till. Kontrollera alltså med FPA om du verkligen har fått rätt antal studiestödsmånader. 

Ifall en studerande av någon anledning inte har rätt till studiepeng eller studielån är utkomststöd alternativet. Utkomststöd för studerande beviljas för någon månad i taget och din helhetssituation beaktas. Om du ännu skulle vara berättigad till studiestöd måste du ha lyft allt studielån för att kunna beviljas utkomststöd, eftersom utkomststöder är tänkt för att beviljas i sista hand, när man inte är berättigad till andra stöd och då de stöd som man får inte täcker de vardagliga kostnaderna.

Du kan också föra en diskussion med din bank om hurudana lånmöjligheter det finns för dig, men om du inte längre har studiestödsmånader till förfogande är det då sannolikt fråga om ett konsumtionslån med höga räntor och avgifter. Avväg noga innan du lyfter ett konsumtionslån. Det är inte lika flexibelt med dess återbetalning, till skillnad från studielån. Jag avråder från att söka finansieringsmöjligheter från andra instanser, då räntorna oftast är oskäligt höga och ofta leder till förvärrade situationer. 

Hälsan och orken är viktig inte bara för studieframgången, utan också för att ta hand om sin ekonomi. Det tar på krafterna att leva på en sträng budget. Utöver att du behöver kontrollera att allt med din stöd från FPA stämmer och om du kunde få studielån från din bank, så kan det också vara skäl att fundera på studietakten och om du ändå kan kombinera jobb med dina studier. Försök hitta en hållbar balans, på så sätt riskerar du inte bakslag med hälsan igen. Tänk på att dina arbetserfarenheter också stöder dig på annat sätt ekonomiskt: du får arbetserfarenhet, bygger nätverk och oftast mår man också bra av att jobba. Din högskola torde kunna ge dig stöd kring att bygga upp en hållbar studieplan som också möjliggör jobb vid behov, tveka inte att be om hjälp. 

Mvh,
Ekonomirådgivare Marina Nygård, Marthaförbundet

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej!
Jag undrar om jag kan få studiestöd. Jag undrar vad kraven är.
Läs mera

Hej,
Jag går i terapi för bland annat ångest, och kommer ansöka om rehabiliterande psykoterapi från FPA. Det jag undrar är ifall man kan söka om ersättning i efterhand för de besök man haft innan man ...
Läs mera

Hejsan, jag undrar vad det kostar för en privatperson att ta ett coronatest?
Jag har hört så många olika rykten allt mellan 180-300€ vilket jag tycker låter som jättemycket pengar?
Stämmer det här? Är...
Läs mera

Hej! Hur länge har ett företag rätt att endast betala sommarjobbs lön?
Läs mera