Studier

25.08.2020
Hej! Efter gymnasiet är jag intresserad av att utbilda mig inom vården eftersom jag tycker det är ett viktigt och intressant ämne. Jag undrar om det är möjligt att börja studera till sjukskötare på arcada fast man endast har studentexamen och ingen yrkesutbildning till närvårdare? Och om det går, vilka ämnen lönas det att skriva i studenten? Studerande
Tessi klippt

Hälsovårdare och sexualrådgivare Tessi svarar

26.08.2020

Hej,

Ja, du kan studera vidare till sjukskötare/hälsovårdare/barnmorska på en yrkeshögskola efter gymnasiet. Det kräver inte att man är utbildad till närvårdare och det finns både för- och nackdelar med båda dessa utgångslägen. Lite förenklat kan man tänka att om du är närvårdare så har du kanske mer praktisk erfarenhet av vårdarbete, medan om man gått gymnasiet så har man kanske större vana att studera/läsa/skriva och eventuellt mer allmänbildning eftersom man läst fler ämnen under en längre tid. Allt detta kommer till nytta i senare studier.

Ämnen som är bra att läsa i gymnasiet med tanke på fortsatta studier inom vårdyrket är t.ex. psykologi, biologi och hälsokunskap, eftersom alla dessa ämnen kommer upp även i de senare studierna. Men språk, matematik, och egentligen alla andra ämnen är också till nytta eftersom de hjälper till att skapa dig. Och oavsett vad du studerar senare så är du själv ditt viktigaste redskap.

Lycka till!

Kram

Tessi

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

hej, kan man bli antagen via betyg till arcada och novia om man är andragångssökande?
Läs mera

Hej!

Jag tänkte söka till kronoby povakos program, och har hört från en kompis att de har ett inträdesprov dit.

Vad går inträdesprovet ut på? är det ett fysiskt inträdesprov?
Läs mera

Hej!

Jag kommer söka till klasslärare i vår men undrar om urvalsprovet (vakava-provet) kommer ordnas på campus i Vasa eller på distans som förra året?
Läs mera

Hej, i min högstadieskola är flickorna och pojkarna indelade i separata gymnastikgrupper vilket jag kan tycka är bra för att alla ska våga ta plats och utvecklas. En del av oss flickor har disskuterat...
Läs mera