Urvalsprov

04.05.2020
Hej,

Jag har sökt till Hanken och Åbo Akademi (ekonomi). Nu har jag har ångest över urvalsprovet och hur det blir på grund av corona. Jag har kollat runt men blir inte klokare av informationen. Behöver jag göra något i nuläget? Det stod någonstans att man skulle få information av skolorna men hanken har inte gett någon information och åbo akademis information förstod jag mig inte på. Kan dock vara att jag är i panikläge och därför inte förstår något :) :)
Patricia Donner

Magister i Allmän- och Vuxenpedagogik. Studerar till elev- och studiehandledare. Patricia svarar

08.05.2020

Hej :)!

Håller med om att det är lite rörigt när jag lägger mig in i ärendet.

Vad gäller anmälan till urvalsprovet till Åbo Akademi och Hanken går du in på denna länk och loggar in med dina nätbankskoder. Jag kan inte hjälpa dig med exakt hur du fyller i där men som jag förstått det ska du anmäla var du vill skriva urvalsprovet till respektive institution:
https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/

På denna länk kan du läsa mer om antagningskriterierna för ekonomiutbildningarna.
Jag citerar ändå det viktigaste ur texten på webbsidan gällande Åbo Akademi:

"Det första momentet i inträdesprovet ordnas tisdagen 2.6.2020 klockan 12:00–13:30. Provet är en och en halv timme långt och avläggs utan avbrott.
Noggrannare anvisningar för avläggande av det första momentet i inträdesprovet skickas till de sökande ungefär en vecka innan inträdesprovet, dock senast 27.5.2020.
För inträdesprovet behöver den sökande en dator, internetuppkoppling, en mikrofon, högtalare och kamera.
Det andra momentet i inträdesprovet ordnas tisdagen 16.6.2020.
Beroende på pandemisituationen arrangeras det andra momentet i inträdesprovet antingen digitalt eller i universitetets utrymmen med beaktande av hälso- och säkerhetsföreskrifter.
Till det andra momentet i inträdesprovet kallas enligt varje ansökningsmål dubbelt så många sökande i relation till antalet nybörjarplatser.
De sökande informeras 3.6.2020 om hur inträdesprovet arrangeras."

Detta gäller i princip ändå både för både Åbo Akademi och Hanken, dvs. så länge du gått in på studieinfos hemsida och loggat in till din egen sida och anmält dig på ett eller annat sätt till provet borde mer detaljerad information om urvalsprovet komma 1 vecka innan. Det som förvånar mig är att både Hanken och Åbo Akademi har inträdesprov samma dag och i princip under samma tid (någon timme längre för Hanken). Hur de löser det här i praktiken kan jag inte svara på.

Om du ännu funderar något eller stöter på problem så rekommenderar jag att du tar kontakt med dessa e-postadresser:

Åbo Akademi
E-post: studinfo@abo.fi
Telefon: 02 215 31

Hanken
ansokan@hanken.fi

Med vänliga hälsningar,
Patricia Donner

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.