Militär och nyfött barn

01.09.2020
Hej!
Jag undrar om man måste vara lika länge som alla andra i militären ifall man får barn? min flickvän är gravid och jag skulle jätte gärna villa vara med mitt barn då det föds och int vara i militären då! Måste man verkligen gå militären ifall man ska få barn?
luckan

UngInfo svarar

03.09.2020

Att bli förälder har ingen direkt inverkan på tjänstgöringstiden. Av personliga skäl kan tidpunkten för beväringstjänsten ändras.

Om du får akut behov av att byta kontingent eller truppförband t.ex. på grund av att du har blivit vårdnadshavare, befinner dig i en svår ekonomisk situation eller är i ett viktigt skede av studierna, om din boningsort ändrats eller om du drabbats av en sjukdom eller skada

eller om någon annan väsentlig orsak uppstått, bör du kontakta regionalbyrån för att komma överens om en ny inryckningstidpunkt.

 Beväring i äktenskaps- eller samboförhållande beviljas vid eget barns födsel tolv dygns faderskapsledighet i en följd eller med beaktande av beväringens tjänstgörings och familjesituation i perioder. Faderskapsledigheten påverkar inte tjänstgöringstidens längd.

Faderskapsledigheten ska i allmänhet inledas inom en månad efter barnets födelse, men på basis av barnets eller moderns sjukdom i samband med födseln kan faderskapsledigheten påbörjas även senare. Barnets födelse bevisas med födelseattest eller vid anfordran med intyg som utfärdats av den kommunala barnatillsyningsmannen.

En beväring som deltar i vården av barnet kan få faderskapspenning från FPA. Faderskapspenningen kan betalas till den som genomgår militär- eller civiltjänst,

som bor tillsammans med barnets mor och är faderskapsledig eller annars ledig från tjänstgöringen. Faderskapspenningen uppgår till 27,86 euro per vardag. Faderskapspenningen ska sökas på nätet (kela.fi) 35 eller hos FPA-byrån med blanketten ”Ansökan Föräldraförmåner för fäder” (SV29r). Faderskapspenningen är beskattningsbar inkomst.

Med vänlig hälsning,

Juha Laukka, Nylands brigad

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej.
Undrar ifall man när som helst under sin militärtjänstgörnings tid kan "byta" till civiltjänst?
Läs mera

Hej!
Jag har ej gjort min militärtjänstgöring än, och har nu planer på att flytta till åland och skaffa åländskt medborgarskap. Är jag fortfarande värnpliktig efter jag har fått åländskt medborgarskap...
Läs mera

Får man ha glasögon i milin eller måste man använda linser?
Läs mera

Hej, hur är det att få c papper för någon som har migrän ofta och med aura symptom.
Har lidit av detta i flera år och ingen lösning
Har måsta säga upp mig på arbetet på grund av hälsan
Läs mera