Atu-utbildningen

12.01.2018
Hej
Jag undrar om man går ATU utbildningen vad kan man göra för arbete inom militären sen?
Vad är det man gör på atu utbildnigen?
Kan man efter mili tiden börja arbete direkt eller krävs det andra utbildningar?
Kan man jobba som fredsbevarare eller andra krishanteringsuppgifter efter utbildningen eller krävs andra utbildningar efter ?
Måste man kunna flytande finska för att kunna jobba som fredsbevarare eller räcker det med flytande svenska och engelska? je
Henrik Gahmberg

Försvarsmaktens kommunikatör Henrik svarar

12.01.2018

Hej Je

Antagningen till ATU-kursen sker på basis av ansökan efter genomgången underofficers- eller reservofficerskurs. Truppen utbildas för nationellt försvar och krävande militära krishanteringsuppgifter. Krishanteringskursen är indelad i en krishanteringsperiod, sammanlagt 16 veckor, där man utbildar och övar militär krishantering och i en nationell period, sammanlagt ca 10 veckor, där man övar teman som har att göra med det nationella försvaret och truppens krigstida uppgift.

Krishanteringsperioden innehåller bl.a. patrullering med fordon, båtar och till fots, signaltrafikering på engelska, olika slag av gransknings- och övervakningsuppgifter, användning av maktmedel samt vapen- och skjututbildning. Förutom dessa ges också utbildning i olika specialredskap samt utbildning i hur man agerar effektivt i ett högriskområde för improviserade sprängladdningar, s.k. IED:n (Improvised Explosive Device). Förutom ovan nämnda teman utgör första hjälps- och minkunskapsutbildningen betydligt mera omfattande helheter än i jämförelse med den traditionella beväringsutbildningen. I praktiken skiljer sig utbildningen en hel del från den ”vanliga” beväringsutbildningen.

För kursens utbildning ansvarar yrkeskunniga och erfarna utbildare med personlig erfarenhet av olika krishanteringsuppgifter och operationer. Detta innebär att man åt eleverna kan lära ut stridstekniker och verksamhetsmodeller som används i riktiga operationer. Erfarenheter visar att de soldater som har genomgått kursen fungerar bra ihop och har goda grundfärdigheter för att kunna fungera i krishanteringsuppgifter. Ett betydande antal elever från tidigare ATU-kurser har förtjänstfullt deltagit i olika krishanteringsoperationer i bl.a. Afghanistan, Kosovo, Libanon och Tchad.

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR
Psykiska
• Lämplig att utbildas till underofficer eller Pasi-manskap Fysiska • Tjänstgöringsklass A • Löptest minst 2600 meter • God fysisk kondition i övrigt • 200 meter simning på tiden
5 min 30 sek

Språkkunskap
• Engelska (testas i skriftligt prov, goda
grundskolekunskaper)
• Svenska (testas muntligt)
• Finska (testas muntligt)

Utbildningen är uttryckligen till för att man söker till krishanteringsuppgifter. Om man antas till krishanteringsuppdrag kommer man att gå igenom en uttagningskurs på ett par veckor. Engelskan är alltså viktigast, men du bör nog kunna både finska och svenska - åtminstone behjälpligt.

Naturligtvis kan du rikta in dig på en karriär som professionell soldat också efter ATU-utbildningen. Om du under militärtjänstgöringen tar reservofficersexamen vid Reservofficersskolan (eller Sjökrigsskolan) så kan du efter genomgången militärtjänst söka dig till Kadettskolan vid Försvarshögskolan https://upseeriksi.fi/sv/framsidan

Om du i din militärtjänstgöring genomgått underofficerskursen så kan du efter genomgången tjänstgöring söka till försvarsgrenarnas försvarsgrensskolor.
http://maavoimat.fi/sv/markstridsskolan
http://merivoimat.fi/sv/sjokrigsskolan
http://ilmavoimat.fi/sv/luftkrigsskolan

Det finns också gått om uppgifter för civila http://puolustusvoimat.fi/sv/arbete-och-utbildning

Förmodligen klarnar det under militärtjänstgöringen vad du vill göra sen, du kommer att få mera information om möjligheterna under militärtjänstens gång. Men det är bra om du redan vid uppbådet berättar att du siktar på en militär karriär. Om du är intresserad av ATU-utbildningen så ska du säga det vid uppbådet så att de placerar dig i en sommarkontingent. Sen gäller det att göra sitt bästa genast från den första tjänstgöringsdagen och när dina förmän intervjuar dig under grundutbildningsperioden om vad du vill göra under specialutbildningsperioden igen berätta att du siktar på en fortsatt karriär inom försvarsmakten. Om du fyller kriterierna så kan de sen berätta mer.

Med vänlig hälsning
Henrik

Henrik Gahmberg
Kommunikatör, Huvudstaben - Press- och informationsavdelningen

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar