Värnplikten

Här kan du söka efter frågor i kategorin Värnplikten!

Välj i menyn (till vänster på större skärm) under sidan "Värnplikten" från vilken underkategori du vill se lista på frågor och svar, eller klicka i den underkategorin i sökfönstrets mittfält. Väljer du exempelvis sidan "Civiltjänstgöringen" visas de frågor som ställts i den kategorin och sökfönstret gäller bara frågor inom Civiltjänstgöringen.

För att söka på alla frågor i arkivet, använd sökfönstret på sidan Frågor och svar och för att söka på hela portalen (även från Information, Påverka, På gång osv) använder du stora sökfönstret högst uppe på den turkosa delen på varje Decibel-sida.

Observera att svaren gäller Finland och finländsk värnplikt om inte annat anges.

Decibels egna ungdomsinformatörer och expertnätverk svarar på frågor från de 11 egna medlemskommunerna, medan frågor från andra kommuner besvaras av UngInfo eller Ungdomsliv - Nuortenelämä här på Decibel.

Sök frågaStäll en fråga

Atu-utbildningen
12.01.2018
Hej Jag undrar om man går ATU utbildningen vad kan man göra för arbete inom militären sen? Vad är det man gör på atu utbildnigen? Kan man efter mili tiden börja arbete direkt eller krävs det andra utbildningar? Kan man jobba som fredsbevarare eller andra krishanteringsuppgifter efter utbildningen eller krävs andra utbildningar efter ? Måste man kun...
Visa hela frågan och svaret
Hej
Jag undrar om man går ATU utbildningen vad kan man göra för arbete inom militären sen?
Vad är det man gör på atu utbildnigen?
Kan man efter mili tiden börja arbete direkt eller krävs det andra utbildningar?
Kan man jobba som fredsbevarare eller andra krishanteringsuppgifter efter utbildningen eller krävs andra utbildningar efter ?
Måste man kunna flytande finska för att kunna jobba som fredsbevarare eller räcker det med flytande svenska och engelska? je
henrik
Försvarsmaktens kommunikatör Henrik svarar:
Besvarad: 12.01.2018

Hej Je

Antagningen till ATU-kursen sker på basis av ansökan efter genomgången underofficers- eller reservofficerskurs. Truppen utbildas för nationellt försvar och krävande militära krishanteringsuppgifter. Krishanteringskursen är indelad i en krishanteringsperiod, sammanlagt 16 veckor, där man utbildar och övar militär krishantering och i en nationell period, sammanlagt ca 10 veckor, där man övar teman som har att göra med det nationella försvaret och truppens krigstida uppgift.

Krishanteringsperioden innehåller bl.a. patrullering med fordon, båtar och till fots, signaltrafikering på engelska, olika slag av gransknings- och övervakningsuppgifter, användning av maktmedel samt vapen- och skjututbildning. Förutom dessa ges också utbildning i olika specialredskap samt utbildning i hur man agerar effektivt i ett högriskområde för improviserade sprängladdningar, s.k. IED:n (Improvised Explosive Device). Förutom ovan nämnda teman utgör första hjälps- och minkunskapsutbildningen betydligt mera omfattande helheter än i jämförelse med den traditionella beväringsutbildningen. I praktiken skiljer sig utbildningen en hel del från den ”vanliga” beväringsutbildningen.

För kursens utbildning ansvarar yrkeskunniga och erfarna utbildare med personlig erfarenhet av olika krishanteringsuppgifter och operationer. Detta innebär att man åt eleverna kan lära ut stridstekniker och verksamhetsmodeller som används i riktiga operationer. Erfarenheter visar att de soldater som har genomgått kursen fungerar bra ihop och har goda grundfärdigheter för att kunna fungera i krishanteringsuppgifter. Ett betydande antal elever från tidigare ATU-kurser har förtjänstfullt deltagit i olika krishanteringsoperationer i bl.a. Afghanistan, Kosovo, Libanon och Tchad.

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR
Psykiska
• Lämplig att utbildas till underofficer eller Pasi-manskap Fysiska • Tjänstgöringsklass A • Löptest minst 2600 meter • God fysisk kondition i övrigt • 200 meter simning på tiden
5 min 30 sek

Språkkunskap
• Engelska (testas i skriftligt prov, goda
grundskolekunskaper)
• Svenska (testas muntligt)
• Finska (testas muntligt)

Utbildningen är uttryckligen till för att man söker till krishanteringsuppgifter. Om man antas till krishanteringsuppdrag kommer man att gå igenom en uttagningskurs på ett par veckor. Engelskan är alltså viktigast, men du bör nog kunna både finska och svenska - åtminstone behjälpligt.

Naturligtvis kan du rikta in dig på en karriär som professionell soldat också efter ATU-utbildningen. Om du under militärtjänstgöringen tar reservofficersexamen vid Reservofficersskolan (eller Sjökrigsskolan) så kan du efter genomgången militärtjänst söka dig till Kadettskolan vid Försvarshögskolan https://upseeriksi.fi/sv/framsidan

Om du i din militärtjänstgöring genomgått underofficerskursen så kan du efter genomgången tjänstgöring söka till försvarsgrenarnas försvarsgrensskolor.
http://maavoimat.fi/sv/markstridsskolan
http://merivoimat.fi/sv/sjokrigsskolan
http://ilmavoimat.fi/sv/luftkrigsskolan

Det finns också gått om uppgifter för civila http://puolustusvoimat.fi/sv/arbete-och-utbildning

Förmodligen klarnar det under militärtjänstgöringen vad du vill göra sen, du kommer att få mera information om möjligheterna under militärtjänstens gång. Men det är bra om du redan vid uppbådet berättar att du siktar på en militär karriär. Om du är intresserad av ATU-utbildningen så ska du säga det vid uppbådet så att de placerar dig i en sommarkontingent. Sen gäller det att göra sitt bästa genast från den första tjänstgöringsdagen och när dina förmän intervjuar dig under grundutbildningsperioden om vad du vill göra under specialutbildningsperioden igen berätta att du siktar på en fortsatt karriär inom försvarsmakten. Om du fyller kriterierna så kan de sen berätta mer.

Med vänlig hälsning
Henrik

Henrik Gahmberg
Kommunikatör, Huvudstaben - Press- och informationsavdelningen

Skriv kommentar
Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Dölj

Tillbaka till Värnplikten

Mera information:

OBS! Vissa frågor & svar kan ha några år på nacken (finns redan tusentals frågor med svar i arkivet), och eftersom allt från tekik till läkemedelsindustrin ständigt förnyas och förbättras kanske inte fakta i svaren längre är aktuella. Ställ då din fråga på nytt, så får du färsk information. Den 18.10.2013 förnyades även hela portalen Decibel.fi och alla tidigare frågor flyttades innan dess över till ett nytt webbhanteringsprogram. Därför kan det se ut som om att exempelvis frågor från 2011 besvarats först i augusti 2013, fastän de besvarats i medeltal bara några dagar efter att de ställdes.

Senast uppdaterad:
04.08.2017

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2007-2013 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!