Peliongelma ja peliriippuvuus

Peliongelma ja peliriippuvuus

Mikä on peliongelma?

Peliongelma on monitahoinen ilmiö, jolle ei ole tarkkaa määritelmää. Ongelmaksi pelaaminen muodostuu silloin kun se alkaa häiritä ajanviettoa, ajatuksia ja sosiaalisia suhteita, eli vaikuttaa jotenkin kielteisellä tavalla henkilön elämään.

Liika- tai ongelmapelaaminen

Nuorilla varsinaista peliriippuvuutta yleisempää on liikapelaaminen tai ongelmapelaaminen. Vakava peliongelma voi aiheuttaa muun muassa rahaongelmia, masentuneisuutta sekä ongelmia kotona ja koulussa.

Peliriippuvuus

Peliriippuvuus/pelihimo kuuluu toiminnallisiin riippuvuuksiin ja psykiatriassa se luokitellaan käyttäytymis- ja hillitsemishäiriöihin. Peliriippuvainen henkilö jää koukkuun tekemiseen eli pelaamiseen ja pelaamisen aiheuttamiin tunteisiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) peliriippuvuuteen liittyvän tukiaineiston mukaan peliriippuvuutta voi verrata riippuvuuteen alkoholista tai tupakasta. Pelkkä luja päätös ei välttämättä riitä riippuvuudesta eroon pääsemiseksi. Pelaaja ei ole tahallaan aiheuttanut itsellensä peliongelmaa ja tarvitsee tukea ongelmasta eroon päästäkseen. Peliriippuvuudesta kärsivät pelaajan itsensä lisäksi pelaajalle läheiset ihmiset.