Tukipalveluja, yhteystietoja ja lähteitä

Tukipalveluja, yhteystietoja ja lähteitä

Tälle sivulle olemme koonneet sekä linkkejä eri tahoihin, joilta voi saada apua, että niihin lähteisiin, joita on käytetty Elämä mielenterveysongelmaisen tai päihteidenkäyttäjän lapsena -sivuihin.

Huom! Kohderyhmämme ovat 13–25-vuotiaat nuoret Pohjanmaalla Suomessa. Jos asut jossakin muualla, ota yhteyttä esimerkiksi nuorisotiedottajaan tai etsivään nuorisotyöntekijään omalla alueellasi. Esimerkkeinä ovat Unginfo (ruotsinkielinen pääkaupunkiseutu, Porvoo, Kirkkonummi, Raasepori ja Turku sekä netti) ja Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi, joka on kaksikielinen valtakunnallinen nuorten tietopalvelu.

Voit myös kysyä lisää kirjoittamalla nimettömänä Kysy pois-palveluun, jonka kautta voit saada vastauksia asiantuntijoiltamme (lastensuojelun viranhaltijoilta, kuraattoreilta, terveydenhoitajilta ja poliiseilta nuorisotiedottajilta ja ”tavallisilta lähimmäisiltä”)

Lähteiden kautta löydät myös lisää tietoa, neuvoja, tukea, selityksiä ja ymmärrystä.

Pohjanmaa:

Kunnan/kaupungin tukipalvelut

Useimmilla kunnilla ja kaupungeilla on erilaisia palveluja (joko yhdessä muiden kuntien kanssa tai yksin), joista voit mielenterveysongelmaisen tai päihteidenkäyttäjän lapsena saada apua.

- Koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja (sekä koululääkäri ja koulupsykologi, jos sellaiset on)
- Sosiaalipalvelut ja neuvonta (siellä on muun muassa psykologeja, lastensuojelusta ja kotipalvelusta vastaavia sosiaalityöntekijöitä – he voivat auttaa lapsiakin monessa asiassa.)
- Psykologi, mahdollisesti psykiatrian sairaanhoitaja (joka voi auttaa esimerkiksi, kun psyykkisesti sairas tulee hoidosta kotiin) ja muita palveluja – katso kunnan/kaupungin kotisivuilta joka terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen alta).

Muut järjestöt ja yhdistykset, joilla on toimintaa Pohjanmaalla

USM rf - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård rf (sijaitsee Maalahdessa, mutta sinne voi soittaa ja puhua henkilökunnan kanssa luottamuksellisesti mistä haluat. USM järjestää myös yleensä muun muassa joululomaleirejä päihdeongelmaisten lapsille).

Psykosociala förbundet rf (sijaitsee muun muassa Pietarsaaressa. Liitto on kaikkien psyykkisesti sairaiden omaisten yhdistysten suomenruotsalainen kattojärjestö. Liiton henkilökunta voi auttaa sinua saamaan yhteyden paikallisyhdistykseen, jossa on muita samassa elämäntilanteessa olevia ja kokeneempia).

Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans rf (uusi yhdistys nuorille, jotka eivät voi hyvin ja joilla on esimerkiksi huoli vanhemmistaan. Tukiryhmiä on muun muassa Pietarsaaressa ja Helsingissä. Lue lisää puheenjohtaja Benjamin Sidorovin tekstistä Decibelissä)

Svenska Österbottens Anhörigförening auttaa mielenterveysongelmaisten omaisia ja perheitä.

 Irti huumeista ry - Fri från narkotika rf on järjestö, joka työskentelee muun muassa päihteidenkäyttäjien omaisten kanssa. Yhdistyksellä on Vaasassa muun muassa tukiryhmiä ja kaksikielinen koulutusvastaava, joka voi kertoa lisää.

Al-Anon on yhdistys alkoholiongelmaisten perheille ja omaisille ja sillä on kaksikielisiä tai ruotsinkielisiä tukiryhmiä muun muassa Maalahdessa, Kristiinankaupungissa ja Vaasassa. Katso, missä lähin ryhmä on. Al-Anon toimii A-klinikkasäätiön alaisuudessa. Järjestö toimii myös mielenterveysongelmista, kuten psyykkisistä sairauksista kärsivien henkilöiden omaisten kanssa.

Stödförening för närstående till missbrukare rf. Yhdistyksen tarkoitus on:

Auttaa ja tukea alkoholi- ja huumeongelmaisten omaisia/läheisiä
Lisätä tietoa ja tietoisuutta alkoholismista perheen sairautena
Järjestää seminaareja, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja leirejä
Edistää alkoholi- ja huumeongelmaisten ja heidän perheidensä kuntoutumista

Päivystävä puhelin päihteidenkäyttäjien läheisille puh. 020 370 500 (paikallispuhelun hinnalla) Päivystys vastaa maanantaisin ja torstaisin klo 12–18. Voit soittaa luottamuksellisesti. Kaikilla vastaajilla on vaitiolovelvollisuus (ruotsinkielinen linja)

Turvakoti, muun muassa perheväkivaltatapauksissa, lähimmät Vaasassa ja Kokkolassa.

FinFami Pohjanmaa ry
kaksikielinen yhdistys, joka toimii Vaasan sairaanhoitopiirin ja Keski-Pohjanmaan alueella. Yhdistys auttaa ja tukee mielenterveysongelmaisten omaisia. Yhdistys tarjoaa virkistystä, keskusteluja omaishoitajien kanssa, vertaistukea keskusteluryhmissä, luentoja ja muuta toimintaa. Yhdistys kehittelee parhaillaan toimintaa nuorille 13–29-vuotiaille omaisille. Tarkoitus on tiedottaa nuorille yhdistyksille ja vähitellen saada käyntiin toimintaa nuorille. Nuorisotekijä Anna Håkans on nuorten käytettävissä Vaasan toimistolla. Nuorille tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun ja vähitellen ryhmiin. Nuoret voivat tehdä ehdotuksia siitä, millaista toimintaa ja virkistystä he toivovat yhdistyksen järjestävän.

Anna Håkans Nuorten omaistyön kehittäjä/ Utvecklare av anhörigarbete för ungdomar

Finfami Pohjanmaa ry – Finfami Österbotten rf
Kirkkopuistikko 31/ Kyrkoesplanaden 31
65100 VAASA/VASA

puh./tel 044 9777 335

Esimerkkejä muista tukipalveluista Suomessa

Mielenterveystalon – Psykportenin  kautta löydät erilaisia Suomessa toimivia tukipalveluja, järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka työskentelevät sekä psyykkisistä sairauksista kärsivien ja päihdeongelmaisten että heidän omaistensa kanssa. Vaasan sairaanhoitopiiri ylläpitää ja päivittää Pohjanmaan portaalia säännöllisesti.

Päihdelinkki.fi -Droglänken.fi sisältää paljon hyödyllistä tietoa omaisille. Sivuilla on muun muassa testi siitä, miten riippuvainen, joku on huumeista, itsehoitovinkkejä ja omia yhteystietolistoja tukipalveluihin. Päihdelinkkiä ylläpitää A-klinikkasäätiö.


Elämä mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisen lapsena -tietopaketin lähteet


A-klinikkasäätiön julkaisu Omaisen opas

Lastensuojelu.info Lapsiperheiden palvelut

Päihdelinkki.fi: Alkoholin ongelmakäyttö perheessä

Nettiturvakoti.fi

Yle uutiset (29.1.2015 Liisa Leinonen): Huumemaailmasta valuu myös perheeseen pahaa - läheinen kaipaa tukea

 

Loput linkit ovat Ruotsissa ja ruotsiksi

Maskrosbarn.org
duspelarroll.se

Barnperspektivet.se - Förälder med psykisk sjukdom
Mind.se - Vad du kan behöva veta när din mamma eller pappa är psykiskt sjuk
Socialstyrelsen, Sverige - Barn till föräldrar med missbruk

Kuling.nu - Att leva med en psykiskt sjuk förälder

Livlinan.org - Stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar

detkänsligabarnet.se - Har du en förälder som är/har varit psykiskt sjuk

syskontillmissbrukare.se