Miten eroaminen tapahtuu

Miten eroaminen tapahtuu

Jos vanhemmat ovat olleet naimisissa, avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä (avioero). Vanhempien täytyy silloin täyttää hakemus ja jättää se lähimpään käräjäoikeuteen. Nykyään ei enää selvitetä ihmisten syitä eroamiseen mutta jos vain toinen puoliso on hakenut eroa, antaa käräjäoikeus hakemuksen tiedoksi myös toiselle osapuolelle.

Yleensä vanhemmat voivat saada päätöksen erosta puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen, eli kun he hakevat eroa he ovat vielä puoli vuotta naimisissa ennen kuin ero astuu laillisesti voimaan. Näin toimitaan siksi, että asiaa ehtii tosiaan harkita kunnolla, mutta käytännössä heidän ei kuitenkaan tarvitse esimerkiksi asua saman katon alla tämän puolenvuoden aikana. Jos vanhemmat eivät ennen eron vahvistamista ole asuneet yhdessä kahteen vuoteen, voivat he saada päätöksen erosta ilman harkinta-aikaa.

Muut kysymykset, jotka käsitellään eron yhteydessä

Jos (naimisissa olevat) vanhemmat hakevat eroa käräjäoikeudelta, voivat he samalla hakea päätöstä monista muista asioista:

  • Kumpi puolisoista saa jäädä asumaan perheen yhteiseen kotiin
  • lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus
  • toisen vanhemman elatusavun suorittamisesta lapselle tai puolisolle
  • pesänjakajan määräämisestä omaisuuden jakamaiseksi oikeudenmukaisesti.

 

Jos oikeus ei päätä näitä asioita, on vanhemmilla myös mahdollisuus saada apua kotikuntansa lastensuojeluviranomaiselta. Sosiaalitoimen päätös kyseisistä asioista on samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös. Vanhemmat voivat myös sopia asioista keskenään, mutta silloin niistä ei voi valittaa oikeudelle jos niistä tulee erimielisyyttä myöhemmin. Oikeusaputoimistoista, lakiasiantoimistoista ja muilta lakimiehiltä voi myös pyytää neuvoa. Jos tulot ovat pienet, voi oikeusaputoimistosta saada ilmaista tai edullista apua.

Jos vanhemmat ovat rekisteröidyssä parisuhteensa, pätevät samat säännöt kuin avioerossa.

Molemmat vanhemmat ovat velvoitettuja maksamaan lastensa menot ja ylläpidon kunnes lapset täyttävät 18-vuotta.