Våga fråga De senaste frågorna

NU KOMBER VI!!!

Nästa vecka startar Decibels årliga högstadie turné i Österbotten. Håll utkik när vi kommer till din skola. I år kommer vi att ha ett extra spektakulärt program som vi vill att ni är med i. Här, ser du var vi rör oss och när.

instagram logo2facebook logoDu följer väl oss på Instagram (decibel.fi_sve) och Facebook - där finner du senaste om vad vi sysslar med, var vi är och annat kul från kontoret.

Hälsar ungdomsinformatörerna Liselott och Sanna och sexualrådgivaren-hälsovårdaren Tessi.

Nytt på Decibel Kontakter och Relationer online

HJÄLP Julia Winberg och fyll i denna enkätundersökning som är en del av hennes magisteravhandling i utvecklingspsykologi på Åbo Akademi. Enkäten handlar om dina kontakter och relationer online och den tar under fem minuter att svara på. Dina svar är helt anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten riktar sig främst till dig som är under 18 år.

https://goo.gl/forms/tawTuCSh1k2OaLat1

Filmer från skolorna vi besökt Decibel på turné

Besvarade frågor på Våga fråga!

Nytt samarbete med PROJEKTET MERA TILLSAMMANS

Syftet med projektet Mera tillsammans är att erbjuda mer kunskap om psykisk hälsa och ohälsa, sänka tröskeln och ge ungdomar verktyg att tala om psykisk ohälsa. Projektet genomförs av FinFami och SÖAF.
Decibel kommer fungera som en informationskanal för projektet. Här kommer du att hitta det material vi publicerar i projektet
Läs mera på Finfamis sidor.

 

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2007-2013 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!