broschyrer

Om oss

Därför finns Decibel.fiDecibel karta NY2

Decibel är en tvåspråkig portal för ungdomar i åldern 13-25 i de elva österbottniska medlemskommunerna.

I Ungdomslagens kap.3 §7 står det att till kommunernas uppgifter hör att erbjuda ungdomarna i kommunerna informations- och rådgivningstjänster. Ungdomsportalen Decibel.fi är en del av elva österbottniska kommuners svar på detta. Målet är att stöda ungdomar i olika livssituationer och svara på frågor om sådant som berör ungdomars liv. Det betyder att vi koncentrerar oss på sådant som ungdomar generellt både behöver och vill veta i olika livssituationer under ungdomen. Vad detta är får vi reda på bland annat av erfarna ungdomsledare och –arbetare, personal i skolorna och andra ungdomsinriktade organisationer, feedback från de ungdomar som använder Decibel och via tips till Decibel. Men framförallt från de frågor som ungdomarna ställer på Våga fråga och kommentarerna på dem.

Vi tar reda på vad den vanliga ungdomen själva anser att de behöver veta och arbetar med Decibels innehåll utifrån detta. Och speciellt koncentrerar vi oss på våra österbottniska landsbygdsförhållanden och konkreta fakta.

Vi följer de europeiska instruktionerna för ungdomsinformation och -rådgivningstjänster om att vara aktuella, sakliga, neutrala och professionella.

 

 

Text:
Ungdomsinformatörerna på Decibel.fi
Översättning:
Lena Niininen (till finska)
Senast uppdaterad:
10.07.2017

Ungas deltagande Påverka!

Decibel är också de 11 kommunernas svar på §8 i Ungdomslagen: "De unga skall anordnas möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå. De unga skall därtill höras i ärenden som berör dem."

Decibel.fi Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi

+35844 7277 911

Besöksadress: Sepis ungdomsinformationscenter, Bölesundsvägen 10 B, 65610 Korsholm, Finland

Faktureringsadress: Decibel.fi, Inköp 333, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, Finland

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2007-2013 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!