Om oss

Om oss

Decibel karta NYDecibel är en tvåspråkig portal för ungdomar i åldern 13-25 i de elva österbottniska medlemskommunerna.


Kommunerna bör erbjuda ungdomarna i kommunerna informations- och rådgivningstjänster (Ungdomslagen 1285/2016). Ungdomsportalen Decibel.fi är en del av elva österbottniska kommuners svar på detta. Målet är att stöda ungdomar i olika livssituationer och svara på frågor om sådant som berör ungdomars liv. Det betyder att vi koncentrerar oss på sådant som ungdomar generellt både behöver och vill veta i olika livssituationer under ungdomen. Decibel.fi har informationssidor och en rådgivningstjänst som heter Våga fråga, där ungdomar kan ställa frågor anonymt om precis vad som helst.

Varje år besöker Decibel medlemskommunernas högstadier för att berätta om Decibels verksamhet. Decibel erbjuder även föreläsningar och workshopar, som ni kan läsa mer om under Nu pratar vi om de - Puhutaan siitä.

Vi följer de europeiska instruktionerna för ungdomsinformation och -rådgivningstjänster om att vara aktuella, sakliga, neutrala och professionella. 

Hannele klippt3
Hannele Pelli
Ungdomsinformatör
Ida klippt2
Ida Sundqvist
Ungdomsinformatör
Är positiv, pigg, idrottsintresserad. Hon gillar att anta utmaningar för att utvecklas. Är utbildad både Merkonom och Samhällspedagog.
Liselott klippt3
Liselott Nyström Forsén
Ungdomsinformatör
Är polities magister med bland annat sociologi, ungdomsvetenskap, utvecklingspsykologi, sexologi och pedagogik på betyget. Har avlagt euroepiska grundstudier inom ungdomsinformation- och rådgivningstjänster (YIntro) och är numera legitimerad att skola ungdomsinformatörer i Finland. Har utbildning i sexualkunskap speciellt för ungdomsinformatörer.
Tessi klippt2
Tessi Backas
Hälsovårdare och sexualrådgivare
Är utbildad sjukskötare, hälsovårdare och sexualrådgivare. Är även legitimerad neuroterapeut och har genomgått utbildning som erfarenhetsexpert.

 

Ledningsgruppen

Decibels verksamhet styrs av en ledningsgrupp bestående av den tjänsteman som är ansvarig för ungdomsverksamheten i respektive medlemskommun (fritidschef, ungdomssekreterare osv). Ledningsgruppen håller aktiv kontakt såväl sinsemellan som med ungdomsinformatörerna och träffas flera gånger under året, vilket genererat ett stort mervärde för ungdomsverksamheten i Österbotten.

Ledningsgruppen består av:

Elisabeth Wiklund, tf. fritidschef i Korsholm
Anders Hendricksson, vice ordförande, fritidssekreterare i Malax
Mari-Louise Backlund, ungdomssekreterare i Pedersöre
Hanna Lindholm, vik. fritidskoordinator i Kronoby
Tiina Höylä-Männistö, ungdomssekreterare i Jakobstad
Katarina Östman, ungdomsarbetare i Nykarleby
Alf Wiklund, fritidssekreterare i Vörå
Kalle Byskata, vik. ungdomsansvarig i Korsnäs
Anki Enqvist, ungdomsarbetare i Närpes
Pirjo Nylund, ungdomssekreterare i Kaskö
Harriet Lindelöf-Sahl, ungdomssekreterare i Kristinestad

 

29.10.2018

Ungdomsinformationsportalen Decibel.fi samarbetar med Ungdomsakademin och Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi. När vi får frågor från andra än Decibels 11 medlemskommuner, skickas dessa för att besvaras a...
Läs mera

30.08.2018

Information- och rådgivningstjänster för ungdomar är viktiga. Ungdomar måste ha möjlighet att få svar på sådant som de funderar på. Det gäller både livssituationer och praktiska utmaningar som ungdoma...
Läs mera

30.08.2018

Projektet ”Nu talar vi om det – Puhutaan siitä!” är ett treårigt projekt som startades i augusti 2018. Projektet ämnar utveckla tre huvudsakliga delar i Decibels verksamhet: Sexuella trakasserier och ...
Läs mera

30.08.2018

Decibels "trendrapporter" är en kort sammanställning av sådana fenomen eller problemområden som märkts via rådgivningtjänsten Våga fråga/Kysy pois. Trendrapporterna kan delas till alla inom Decibels 1...
Läs mera