Trendrapporter över decibel

30.08.2018

Decibels "trendrapporter" är en kort sammanställning av sådana fenomen eller problemområden som märkts via rådgivningtjänsten Våga fråga/Kysy pois. Trendrapporterna kan delas till alla inom Decibels 12 medlemskommuner som kan ha nytta av denna information (t.ex. skolkuratorer, hälsovårdare, socialarbetare, ungdomsledare).

Här kan du läsa de senaste trendrapporterna.

Trendrapporten Decibel 2019 Januari-Mars

Trendrapporten Decibel 2019 April-Juni

Trendrapporten Decibel 2019 Juli-September

Trendrapporten Decibel 2019 Oktober-December

Trendrapporten Decibel 2020 Januari-Mars

Trendrapporten Decibel 2020 April-Juni

Trendrapporten Decibel 2020 Juli-September

Trendrapporten Decibel 2020 Oktober-December

Trendrapporten Decibel 2021 Januari-Mars

Trendrapporten Decibel 2021 April-Juni

Trendrapporten Decibel 2021 Juli-September

Trendrapporten Decibel 2021 Oktober-December

Tillbaka