Hjälp!

Hjälp!

Är det panik? Behöver du omedelbart hjälp? Lugn, det finns människor att ringa!

Krisjourer

Allmänt nödnummer: 112
Polisen: 100 22

Socialjour

Socialjouren i Österbotten 06-325 2347 eller 112
Socialjouren erbjuder brådskande socialservice 24 timmar i dygnet. De kan hjälpa när det är frågan om familjekriser, eventuellt behövs barnskydd, om någon plötsligt får brist på grundvård, om någon har överlevnadsproblem eller om krishjälp behövs.
En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst, som upptäcker att ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Psykiska problem

Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer
Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? Har du självdestruktiva tankar? Du behöver inte vara ensam, ring 09 2525 0112! Telefonjouren är öppen: må och ons kl.16-20 samt ti, to och fre kl. 09-13.

Psykporten för unga
Psykporten är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande. Genom tjänsten kan medborgare få information och verktyg för att ta hand om den mentala hälsan. De tjänster som är riktade till ungdomar och vuxna erbjuder information om psykiska svårigheter och mentalvårdstjänster. De innehåller också egenvårdsmetoder.

Läs mera på www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret

Krisjouren för unga
Krisjouren för unga är verksam i Helsingforsregionen och betjänar 12-29-åriga ungdomar samt deras familjer. Målsättningen för verksamheten är att erbjuda målgruppen flexibel och lätt tillgänglig, kortvarig samtalshjälp i livets olika kris- och problemsituationer. Besöken är gratis och konfidentiella, och du kan kontakta Krisjouren anonymt. Du får kontakt med Krisjouren för unga genom att ringa, mejla eller besöka oss under jourtid.
Webbsida: https://www.helsingforsmission.fi/ungdomar
Jourtider: må kl. 9-11 (telefontid), ti, ons och to kl 9-12 (telefon- och besökstid) på tel nr. 045-3410574

Mannerheims barnskyddsförbund (telefonjour)
På adressen www.lastenjanuortennetti.net kan du skapa ett konto, logga in och anonymt skriva ett brev till en vuxen. MLL garanterar svar inom 2 veckor. Telefon- och brevtjänsten fungerar på både finska och svenska.

Telefonjour för barn och unga 116 111 är öppen varje dag året runt.
Telefonen dejourerar må-fre 14-20 och lö-sö 17-20. (Jul, nyår, vappen, midsommar 17-20)
Du har rätt att vara anonym och samtalen behandlas alltid konfidentiellt.

Psykiatriska jouren vid Vasa centralsjukhus
Vid centralsjukhuset i Vasa finns en dejourerande sjukskötare som svarar på samtal dygnet runt. Det kan handla om att man behöver hjälp med hur man ska hantera sin egen eller en närståendes situation.

På plats sitter en person 24/7 beredd att svara på dina frågor. Telefonnumret är 06 213 2392 (lokalsamtalsavgift)

Psykosociala enheten
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård.  Verksamhetspunkter finns på hälsovårdscentralerna i Kristinestad, Malax och Närpes. På de här orterna finns psykologer och sjukskötare placerade. Själva psykosociala centret finns i Närpes. Här finns ett helt team av vårdpersonal: psykiater, psykologer, sjukskötare, socialarbetare, talterapeuter samt mentalvårdare. Man kan här få både längre terapi och utredning.

Tjänsterna är avgiftsfria.

Psykosociala centret: 06 224 1831 Personalen har telefontider vanligen må, ons och fre kl. 12.30-13.00

Socialjour i Österbotten för brådskande socialservice, öppen dygnet runt: 06 325 2347
Läs mer här: http://www.kfem.fi/index.php

Barn- och ungdomsmottagningen i Jakobstad
Till verksamheten hör bl.a utredning av beteende- och känslolivsproblem och terapiverksamhet.

Ungdomsmottagningen har också telefonrådgivning. Kansliets telefontider är må-fre kl. 08-15 och telefonnumret hit är (06) 786 2151. Det här är avgiftsfritt och kräver ingen remiss.
Läs mer här.

Ärligt talat chatten må, ti och tors kl. 19-22
Ärligt talat chatten är en nationell online-tjänst på nätet för 13-29 åringar. På Ärligt talat kan unga chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc.), som handleder unga med chatten som verktyg. 

Specialöppet arrangeras vid krissituationer, som t.ex. skoltragedier.

Svenskspråkig kristelefon

Kristelefonen är till för dig som t.ex. känner att du befinner dig i en svår livssituation, livet känns oöverkomligt, har destruktiva tankar eller inte vill vara ensam om dina bekymmer längre. 

Telefonjouren är öppen må och ons kl. 16-20 samt ti, to och fre kl.9-13. Ring 09 2525 0112

Pojkarnas telefon - nu även på svenska! Tisdagar kl 15:30-18:00 och torsdagar kl 13:00-15:30
Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för alla som identifierar sig som pojkar och unga män under 20 år.
Tel.nr: 0800-94884

Du kan även chatta på svenska onsdagar kl. 16-18 med signaturen Väestönliiton asiantuntija Emil.

Församlingens tjänster

Kyrkans samtaltjänst
Numret till Samtalstjänsten är 0400 22 11 90 (svenskspråkig). Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.
Samtalstjänsten har också en nätjour där du kan registrera dig och anonymt skicka ett meddelande om vad som än tynger dig, svar får du inom 1-7 dagar. Nätjouren hittar du här.

Kyrkans chatt
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands chatt är öppen må-to kl. 19-21. Här kan du chatta anonymt och privat med anställda som alla har absolut tystnadsplikt. Samtalsfönstret är öppet på sidan då den jourhavande är ledig.
evl.fi/chatt

Brott och skyddshem

Polisen ring 112 (Läs gärna vårt reportage Decibel besöker polisen).

Brottsofferjouren RIKU
Har du eller din närstående utsatts för brott eller brottsförsök? Är du vittne i ett brottmål? Känner du dig osäker på vad du ska göra? Ring till brottsofferjouren för att få personligt stöd kostnadsfritt.

Brottsofferjouren i Vasanejden Tfn: 0440 371 050 
Hjälpande telefon i hela Finland för stöd och råd: 116 006
På finska måndag - fredag kl. 9-20
På svenska måndag-fredag kl.12-14 

Juridisk telefonrådgivning: 0800 161 177 må-to kl 17-19 Du kan få svar på juridiska frågor och råd angående dina juridiska rättigheter.

I telefonen svarar för uppgiften utvalda och utbildade frivilliga telefonjourer. De lyssnar, samtalar och handleder vid behov vidare. Det går även att lämna sina kontaktuppgifter i Hjälpande telefonens svarare varvid uppgifterna förmedlas vidare till Brottsofferjourens närmaste serviceställe. Handledaren tar kontakt med uppringaren inom fem vardagar. Brottsofferjourens frivilliga och arbetare hjälper till vid frågor som handlar om brottsupplevelsen eller om offrets rättigheter. Brottsofferjouren erbjuder personlig service runt om i landet eller ger stöd via telefon och nätet. Servicen är till för brottsoffer, deras närstående och vittnen.

Rikunet.fi
Rikunet är en konfidentiell och säker internettjänst där du kan ställa frågor anonymt.
Brottsoffer, deras närmaste och vittnen kan få en stödperson vid behov. Stödpersonen kan följa med dig till polisens förhör eller till rättegången och hjälpa till med ansökning av besöksförbud eller ersättning. Med stödpersonen kan du prata om dina erfarenheter och fundera kring hur du kan gå vidare. Frivilliga stödpersoner är noga utvalda och utbildade.

Kvinnolinjens telefonjour
Kvinnolinjen är en landsomfattande telefonjour för kvinnor och flickor som är utsatta för våld, hot eller rädsla, och även för deras närstående.

Telefonnumret är 0800 02400. Dejour på finska må-fre 16-20, lö-sö 12-16. Dejour på engelska fre 16-20. Samtalen är konfidentiella och du kan ringa anonymt.

Vasa mödra- och skyddshem ry
Telefonjour 06-312 9666. Adress: Magasingatan 12, 65100 Vasa. Öppet dygnet runt!

Kvinnojouren i Jakobstad
Finns till för kvinnor och barn som blir utsatta för våld i familjen. De erbjuder öppenvård i form av samtalsstöd, både enskilt och i grupp. Man kan även nå dem via Facebook eller på e-post. De erbjuder också stödsamtal för barn helt gratis och krissamtal för barn som upplevt våld i hemmet.

Jourtelefon 050 596 0980. Kvinnojouren nås må- fre kl. 8-14. 

Adress: Rådhusgatan 17 B, 68600 Jakobstad

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor. Ring 0800 005 005 för stöd och hjälp, alla dagar dygnet runt! Du kan samtal på svenska, finska eller engelska med personalen och det är gratis att ringa.

Nettiturvakoti.fi

Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden rf hjälper på Svenska, tfn. +358 50 596 0980

Beroende och missbruk

Kontaktuppgifter till din egen ort hittar du här.

Den riksomfattande telefonjouren - narkotikamissbruk (Fri från narkotika rf - Irti huumesta ry)

De ger hjälp, information och stöd vid kriser som förorsakats av narkotikamissbruk. I telefonen svarar både föreningens anställda samt utbildade frivilliga. Både föreningens anställda och de frivilliga har tystnadsplikt. Alla kontakter och all information behandlas konfidentiellt. Tjänsten är avgiftsfri. 

De nås på 0800 980 66 (på finska), må-fre 9-15 och må-to 18-21

Missbrukarvård för unga
Håven – hjälpstation för missbrukande ungdomar är en serviceform som består av missbrukarservice i samarbete med barnskyddet och är avsedd för unga under 18 år. Håvens verksamhetsformer är kartläggning av rusmedelsanvändningen, utredning av den ungas livssituation och hänvisning till fortsatt vård. 
Ta kontakt: tfn 040 680 4091, epost: tiina.rinne@vaasa.fi

Finns på adressen Vörågatan 46, 65100 Vasa på våning 1.

Droglänken.fi
Droglänken har bland annat en test och mätar sida där du kan testa om du är beroende av t.ex. alkohol, droger, internet och spel! Här kan du också få rådgivning och information om hur du får hjälp och stöd med missbruk.

Spelberoende

Peluuri - telefonjour för spelberoende
Gratis telefonservice vardagar kl. 12-18 på tel.nr 0800 100 101. OBS! Servicen ges endast på finska. Svenskspråkig service garanteras måndagar kl. 12-18.
På Peluuris hemsida finns en hel del råd och tips samt en chatt funktion nere i högra hörnet där man kan diskutera anonymt med personalen. Chatten är öppen må, ons och fre kl. 12-15. Sidan hittar du här.
Om chatten inte är öppen så kan du skicka ett meddelande till eRådgivningen, svar får du inom 3-7 arbetsdagar. Sidan erbjuder också olika tjänster som kamratstödsgrupper och vårdprogram.

På droglänken.fi finns ett diskussionsforum för de som spelar för mycket, där kan man läsa andras inlägg eller skapa en egen tråd. Där finns också ett forum för anhöriga till problemspelare. Dessa är på finska.

Ätstörningskliniker

Ätstörningscentrum (Syömishäiriökeskus)
Klinik belägen i Helsingfors som omfattar både terapienhet och avdelningsvård. Dit kan du komma utan diagnos och remiss och du kan höra av dig om du bekymrar dig för ditt egna eller någon närståendes ätande. På webbsidorna finns mera information om ätstörningar och ätstörningsvård.

Rådgivningstelefon: 050 522 00 77 (svenska) eller 040 411 54 81 (finska). Hit kan du ringa må-to 9-16 och fre 9-14. Du kan också fylla i ett formulär och skicka ett meddelande på deras hemsida. Du kan även ta kontakt med dem via info@syomishairiokeskus.fi

Fredrikakliniken i Jakobstad
Fredrikakliniken ger ätstörningsvård. Vid Fredrikakliniken finns både en dagavdelning och en poliklinik.

Telefonnummer till polikliniken: 050 436 7468 eller 046 923 5382. E-post: atstorningspkl[at]jakobstad.fi
Telefonnummer till dagavdelningen: 050 302 9035 eller 050 461 1203 E-post: fredrika[at]jakobstad.fi
Man kan kontakta Fredrikakliniken om man är orolig över sitt eget eller någon annans ätande - eller bara för att få rådgivning.
Läs också gärna vårt reportage Decibel besöker Fredrikakliniken!

Stöd åt anhöriga

FinFami Österbotten rf
är en tvåspråkig förening som fungerar i Vasa- och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område. Föreningen är tvåspråkig och finns till för att hjälpa och stöda anhöriga och andra närstående till psykiskt sjuka. Föreningen erbjuder rekreation, samtal med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, föreläsningar och annan verksamhet samt en möjlighet att träffa andra i samma situation.. De har även verksamhet för unga anhöriga i 13 – 29 års åldern. 

Kontoret finns på Kyrkoesplanaden 31 i Vasa, är öppet ti och to 11-17 samt ons 11-15, övriga tider enligt överenskommelse. Man kan även boka tid för individuellt samtal.
Svenskspråkig anhörigrådgivare: Eva Hanses, 044-2000 733, eva.hanses@finfamipohjanmaa.fi
Projektplanerare "Mera Tillsammans - Yhdessä Enemmän" (Svenska/Finska): Anna Håkans, 044-9777 335, anna.hakans@finfamipohjanmaa.fi

Karleby verksamhetspunkt

FinFami Österbotten rf Storgatan 15 B, 4 våningen 67100 Karleby
Kontoret är öppet ti och to kl. 15-17, ons kl. 12-15 Övriga tider enligt överenskommelse!

Svenskspråkig anhörigrådgivare Katrin Björklund 044 7634 101 katrin.bjorklund@finfamipohjanmaa.fi
Finskspråkig anhörigrådgivare Minna Pellinen 044 7634 100 minna.pellinen@finfamipohjanmaa.fi

Stödförening för närstående till missbrukare r.f.
är en förening vars syfte är: "att hjälpa och stöda anhöriga/närstående till alkohol- och drogmissbrukare, att öka informationen och medvetenheten om alkoholism som en familjesjukdom, att ordna seminarier, kurser, diskussionstillfällen och läger och att befrämja alkohol-och drogmissbrukarnas samt deras familjers rehabilitering".

Kontakt: Marianne Siermala 050 3370339 

Sorgbandet rf stödsamtal
Har du varit med om att en närstående tagit sitt eget liv? Sorgbandet - Närstående till personer som tagit sitt liv r.f. grundades år 1997 med syfte att stöda de efterlevande och att främja öppenheten om självmord.
Skicka ett sms ”stödsamtal” till nummer 045 130 8603 och föreslå en tid (t.ex. vardagskvällar) när en kamratstödjare kan ringa till dej. Kamratstödjaren ringer dig inom en vecka.

Det finns även en kristelefon må och ons kl. 16-02 samt ti, to och fre kl. 09-13 på svenska 09 2525 0112  eller vardagar kl. 09-07 och helger samt högtider kl. 15-07 på finska 09 2525 0111

Psykosociala förbundet r.f
är en förening som finns till för att stöda hjälpa de som själva har drabbats eller som har anhöriga som har drabbats av mental ohälsa. De arbetar med att sprida information om psykisk ohälsa samt med intressepolitiska frågor. De erbjuder bland annat kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd via medlemsföreningar som finns på olika håll i Svenskfinland och på Åland.

På deras hemsida kan man anonymt ställa frågor till deras experter eller så kan man ringa rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling på 050 4096640 eller maila henne på camilla.roslund-nordling@fspc.fi må-fre kl. 09-15

Handledning gällande studier

Skoltrött? Utan studieplats? Vet du inte vad du ska bli när du blir stor? Arbetslös? Utan fritidsintressen? Beroende på var du bor så finns det hjälp du kan få gratis.

Bor du i Korsholm, Vörå eller Malax kan du ta kontakt med Föregångarna.
Bor du i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är det t.ex. de uppsökande ungdomsarbetarna du kan tala med eller så kan du gå till After Eight,var uppsökande ungdomsarbetarna befinner sig.
Och bor du i eller i närheten av Närpes eller Kristinestad så är det Jobcenter du ska gå till!

Resurscentret Föregångarna, Vasa regionen tfn. 050 453 0124
After Eight, Jakobstadsregionen tfn. +358 6 7816500 E-mail: cafe@aftereight.fi
Jobcenter, Närpes: Britt-Helen Senkas tfn. 0400 36 4036 E-mail: britt-helen.senkas@krs.fi Kristinestad: Jessica Bårdsnes 040 738 8201 E-mail: jessica.bardsnes@krs.fi 

TE-byrån Kolla in decibel besöker!