Hur går en skilsmässa (eller separation) till?

Hur går en skilsmässa (eller separation) till?

Om föräldrarna varit gifta med varandra, så kan äktenskapet upplösas genom ett beslut av domstolen (kallas äktenskapsskillnad då). Det ska de anhålla om på blanketter och lämna in till närmaste tingsrätt. Numera utreder inte domstolen alls vilka orsaker ett gift par anger för skilsmässan, men om den ena parten har lämnat in anhållan om skilsmässa, så måste den andra parten gå med på det.

Det är allra oftast så att föräldrarna officiellt kan få skilsmässa först efter minst ett halvårs betänketid, alltså att de anhåller om skilsmässa men egentligen nog är gifta ett halvår till innan skilsmässan faktiskt kommer i kraft. Det här är till för att de verkligen ska hinna fundera igenom valet, men i praktiken behöver de inte exempelvis bo tillsammans under det här halvåret. Om föräldrarna innan skilsmässobeslutet inte alls bott tillsammans på över två år, så får de skilsmässa direkt.

Andra frågor som behandlas i samband med skilsmässa

När makarna (de som är gifta med varandra) söker om skilsmässa vid tingsrätten, så kan de samtidigt vilja ta beslut om flera andra saker och så kan tingsrätten ta beslut på de sakerna samtidigt. Det här gäller oftast:

  • Vem som ska bo kvar i det gemensamma hemmet
  • Vem som ska ha vårdnaden om barnen (eller om de delar vårdnaden av barnen) och vem barnen ska bo hos när, samt när barnen ska träffa vilken förälder (umgängesrätt)
  • Om den ena parten ska betala underhåll för barnen (alltså pengar till den som har vårdnaden om barnen och därför står för deras utgifter).
  • Om det behövs en skiftesman som hjälper till att dela upp makarnas egendom rättvist.

Om det inte är tingsrätten som tar beslut i de här frågorna, så kan föräldrarna också få hjälp av barnatillsynsmannen i hemkommunen. Då är socialmyndighetens (”Socialens”) beslut i de här frågorna lika giltiga som ett domstolsbeslut. Föräldrarna kan nog själva komma överens om hur de ska göra till exempel med barnen tillsammans, men då är inte de besluten sådana som de kan hävda i rätten ifall de blir oense senare. Råd kan de också få av rättshjälpsbyråerna, privata advokater och andra jurister.

Från rättshjälpsbyråerna kan sådana som har en låg inkomst få hjälp gratis eller till en liten kostnad.

Om föräldrarna ingått ett registrerat partnerskap (om de exempelvis är av samma kön och homosexuella) gäller samma regler som för skilsmässa.

När det gäller exempelvis uppdelningen av egendomen, är det helt och hållet föräldrarnas ansvar och det finns lagar som dikterar hur det ska funka. Du kan läsa mera om det här på den här sidan. Men oavsett, så är båda två skyldiga att betala för barnets utgifter och underhåll tills barnet fyllt 18 år.