Ekonomi och livshantering

Enligt Finlands lag är var och en skyldig att enligt bästa förmåga försörja sig själv och sina barn (upp till 18 års ålder). När man fyllt 18 år och efter att ha flyttat hemifrån har man ett ansvar att själv försörja sig, vilket innebär allt från att betala hyran till att handla mat.

 

Ekonomi och livshantering

 Det viktigaste att komma ihåg är det första man ska göra varje månad: betala hyran. När hyran är betald ska ännu räkningarna betalas. När alla räkningar är betalda kan resten av pengarna gå till att handla mat, kläder och använda pengarna på eventuella hobbyn.

Fastän du hamnar i en sådan situation då du inte har råd att betala dina räkningar är det ändå otroligt viktigt att du öppnar alla räkningar och brev du får. Det är lätt hänt att man inte ”orkar” öppna räkningarna som kommer om man vet att man inte har  pengar på kontot. Om räkningen lämnas obetald kommer du att få betalningspåminnelser och om de inte betalas går räkningen vidare till indrivning. I detta skede har räkningen växt på grund av påminnelseavgifter och indrivningsavgifter. Om räkningen fortfarande lämnas obetald kan du få en betalningsanmärkning. Dessutom kan det gå till utmätning, vilket betyder att skulderna tas av det du äger. En betalningsanmärkning kan leda till att du i framtiden inte kan ta ett banklån eller att du får svårigheter med att hitta hyresbostad.

Om du behöver hjälp med din ekonomiska situation eller märker att du inte har koll på dina skulder kan du ta kontakt med skuldrådgivningen eller socialbyrån i din kommun. Det bästa är ändå att själv försöka hålla kontakt med de som fakturerar och komma överens om betalningsplaner.

I dag är det väldigt enkelt att betala saker med telefonen och mycket lättare att köpa något det egentligen inte finns pengar till, eftersom pengarna inte är "synliga" och det inte känns när pengarna på kontot minskar. 

Sedan finns det också snabblån som går ut på att låna ut snabba pengar till sådana som behöver. Det farliga med snabblånen är att det är hög ränta, och om du inte klarar av att snabbt betala tillbaka pengarna, så växer det och blir till stora summor.

24.09.2018

En stabil ekonomi ger en trygghet. Det första steget du behöver ta i din ekonomi är egentligen bara att fundera på hur mycket du har och vad det ska räcka till. Har du t.ex. fått ihop 1200€ under somm...
Läs mera

24.09.2018

Ifall du som finländare hyr eller äger en bostad och har låga inkomster finns det möjlighet att du har rätt till stöd för boende. Allmänt bostadsbidrag finns till för hushåll med låga inkomster för at...
Läs mera

24.09.2018

När man tar ett lån förbinder man sig att betala något under en längre tid framöver. Vanligtvis måste man även betala ränta på lånet, alltså att man betalar för att man fått låna. Att lämna räkningar ...
Läs mera

24.09.2018

Så fort man märker att man försatt sig i en större skuld ska man söka hjälp för det. Här finns en lista på sådana som man kan ta kontakt med:   Borgenären (fordringsägaren, den man är skyldig pengar t...
Läs mera

24.09.2018

FPA (Folkpensionsanstalten) är en instans som har sina serviceställen runt om i hela landet. FPA skall ekonomiskt säkerställa grundtryggheten för de som bor i Finland, alltså betala ut stöd i form av ...
Läs mera

24.09.2018

Ett lån är en överenskommelse mellan en privatperson och banken. Det är ett juridiskt bindande avtal som följer vissa specifika regler. För att överhuvudtaget bli beviljad lån från banken krävs det at...
Läs mera

24.09.2018

Konsumentskyddslagen finns till för att trygga konsumentens rättigheter vid köp av produkt eller tjänst av företag. Konsumentskyddslagen gäller INTE köp mellan två företag eller två konsumenter. Detta...
Läs mera

24.09.2018

(baserad på Finlandssvenska förhållanden) Betalningspåminnelse = Om du inte betalt en räkning innan förfallodagen, så får du en påminnelseräkning. Till summan i påminnelseräkningen har man även lagt t...
Läs mera