Mobbning

Mobbning

Vad är mobbning?

Mobbning är att upprepade gånger och med avsikt kränka en annan person för att göra den andra illa så att den blir ledsen, sårad eller känner sig mindre värd. Mobbning kan vara slag, sparkar och knuffar men det kan också vara att säga elaka saker eller visa fula miner. Att bli mobbad kan också handla om att bli utfryst, att lämnas ensam eller att bli behandlad som luft. På nätet kan mobbning och kränkningar vara att skriva fula kommentarer till bilder och inlägg, att sprida lögner eller att utesluta någon från en gruppchatt eller att behandla någon illa.

Mobbning som sker utanför nätet, den så kallade traditionella mobbningen, kännetecknas av en obalans i maktförhållandet, där förövaren har ett övergrepp på grund av till exempel ålder eller av psykiska eller fysiska egenskaper. Man kan säga att mobbning är ett systematiskt utnyttjande av makt. Då det gäller mobbning på nätet behöver det inte finnas en maktobalans mellan individerna, däremot kan möjligheten att vara anonym utgöra ett redskap för att utöva makt över en annan. Även det faktum att man inte vet hur många som sett ett inlägg eller om man inte kan stoppa eller ta bort ett inlägg kan leda till att man känner sig maktlös.

Varför mobbar någon?

Det är svårt att säga varför någon blir mobbare. Det kan bero på flera olika saker. En vanlig orsak är att det är dålig stämning i en grupp, till exempel i en klass i skolan. Stämningen blir ännu sämre av mobbningen och det påverkar till slut hela gruppen.
Mobbning kan också bero på att någon med sämre självförtroende eller som är rädd för att själv bli utsatt går på andra innan någon hinner börja reta dem. Det kan också bero på att de vuxna i omgivningen inte kan hantera situationen eller inte har visat hur man ska bete sig eller så kan en person som mår dåligt ta ut sina känslor genom att mobba andra.


Om du blir mobbad

Den som blir mobbad får ofta lågt självförtroende och börjar söka orsaken till mobbningen hos sig själv. Felet ligger aldrig hos den som blir mobbad, man ska kunna vara den man är utan att bli mobbad och man ska inte behöva ändra sig.

Säg ifrån, också om det är jättesvårt! På det sättet visar du både för dig själv och för andra att du inte accepterar att bli behandlad på det sättet! Dessutom är det svårare att vara elak mot någon som står på sig och säger ifrån.Försök att umgås med sådana personer som du litar på och har förtroende för, oavsett om det är kompisar, syskon, mormor eller dina föräldrar.Har du en hobby eller skulle du vilja ha en? Försök hitta ett fritidsintresse utanför skolan, så får du kanske nya vänner där! Samtidigt mår du bra av att göra något som du tycker om.Kom ihåg att du är värdefull precis som du är och att ALLA har rätt till att känna sig trygga och må bra i skolan!

04.04.2019

Du har kanske hört detta förut: "Om man inte bryr sig så slutar de nog retas, för då är det inte kul längre", men tyvärr brukar det inte funka på det sättet. En sådan här dum kommentar kommer oftast f...
Läs mera

04.04.2019

Att bli utsatt för mobbning på Internet kan kännas precis lika illa som att bli mobbad i verkliga livet. Dessutom når man ut till så många människor via nätet, så mobbningen av en person kan spridas v...
Läs mera

04.04.2019

Du har kanske inte tänkt på det, men en mobbningssituation består av fler personer än den som mobbar och den mobbade. Känner du igen dig i någon av följande karaktärer? Mobbaren Är den aktiva i mobbni...
Läs mera

04.04.2019

De allra flesta ungdomar tycker att det är fel att mobba, och skulle helst se att ingen blir utsatt. Men tyvärr är det många som inte heller försvarar den som mobbas fast de ser det. Det är lika illa ...
Läs mera

04.04.2019

Muntlig mobbning Dit hör att kalla någon för fula och nedlåtande namn, att retas, att insinuera (antyda något på ett elakt sätt), att skälla på någon, driva med någon och skämta elakt om den människan...
Läs mera