Kiusaaminen

Kiusaaminen

Mikä on kiusaamista?

Kiusaamista on,  jos ympärillä olevat ihmiset toistuvasti tarkoituksella ja tietoisesti kohtelevat jotakuta huonosti.

Kiusattu alkaa voida huonommin ja huonommin, koska kiusaamisessa ei ole kyse siitä, että jonkun kanssa on riitaa kerran vaan monta kertaa. On muistettava, että vaikka kyse ei ole jatkuvasta toiminnasta eikä puhuta kiusaamisesta, ei kuitenkaan saa kiusata tai riidellä muiden kanssa. Yhdestä kerrasta voi pahoittaa mielensä yhtä paljon kuin useammasta kerrasta.

Kyse ei ole vain riidasta, jos kohteeksi joutuneella ei ole mahdollisuutta riidellä. Silloin on kyse kiusaamisesta. Riidassa molemmat osapuolet ovat tasavertaisia ja käyttäytyvät yhtä huonosti. Sama koskee vitsailua, kun pilailee jonkun kanssa, toisen on voitava antaa takaisin samalla mitalla.

Kyse voi olla myös pahoinpitelystä, jos jotakuta lyödään, syrjinnästä tai häirinnästä, jos joku joutuu kohteeksi sukupuolensa, ihonvärinsä tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Vaikka kyse ei ole kiusaamisesta, asia on aina otettava vakavasti, sillä kenenkään ei pitäisi pahoittaa mieltään.

On erilaisia tapoja kiusata toisia, esimerkiksi kuiskiminen jostakusta, jonkun töniminen, perään huutelu tai jollekulle nauraminen. Kiusaamista voi olla jonkun ahdistelu tekstiviesteillä tai netissä. Decibelin nettikiusaamissivuilta voi lukea lisää aiheesta.

Kiusaaminen on sitä, että toistuvasti ja tarkoituksella loukkaamistarkoituksessa tekee pahaa toiselle ihmiselle, niin että tämä pahoittaa mielensä, loukkaantuu tai tuntee itsensä alempiarvoiseksi. Kiusaaminen voi olla iskuja, potkuja ja tönimistä, mutta se voi olla myös ilkeilyä ja ilmeilyä. Kiusattu voidaan myös jättää ulkopuolelle, jättää yksin tai hänet voidaan jättää täysin huomiotta. Netissä kiusaaminen ja loukkaukset voivat olla rumia kommentteja kuviin tai päivityksiin, valheiden levittämistä tai jonkun sulkemista pois ryhmistä tai huonoa kohtelua.

Perinteisen kiusaamisen,  tai kiusaamisen joka tapahtuu netin ulkopuolella, tunnusmerkkejä ovat valtasuhteiden epätasapaino, jossa kiusaajalla on yliote esimerkiksi iän tai psyykkisten tai fyysisten ominaisuuksien perusteella. Voi sanoa, että kiusaaminen on systemaattista vallankäyttöä. Kun on kyse nettikiusaamisesta, yksilöiden välillä ei tarvitse olla vallan epätasapainoa, mutta sitä vastoin voi mahdollisuus toimia nimettömänä tarjota välineet vallankäytölle. Tosiasia, että ei tiedä miten moni on nähnyt päivityksen voi johtaa siihen, että tuntee itsensä voimattomaksi ja epämukavaksi.

Nettikiusaaminen voi perinteisen kiusaamisen tavoin olla toistuvaa ja kiusaaja/kiusaajat samoja. Kyse voi olla vain yhdestä kommentista tai päivityksestä, joka käynnistää loukkausten ketjun, jonka takana on useampia ihmisiä, joiden ei tarvitse edes olla uhrin tuttuja. Syntyy niin kutsuttu lumipalloefekti, jota on hyvin vaikea pysäyttää. Uhrin näkökulmasta loukkausten määrä ja niiden törkeys ratkaisevat, miten uhatuksi uhri itsensä tuntee.

04.04.2019

Olet ehkä kuullut tämän väitteen: ”kiusaaminen loppuu, jos siitä ei välitä”, mutta valitettavan usein tämä ei kuitenkaan ole totta. Tämän kommentin kuuleekin useimmiten sellaisten ihmisten suusta, jot...
Lue lisää

04.04.2019

Nettikiusaamisen uhriksi joutuminen voi tuntua yhtä pahalta kuin kiusaaminen kasvoitusten. Netin kautta tavoittaa monia ihmisiä, joten kiusaaminen voi levitä hyvin nopeasti ja sen voi nähdä hyvin moni...
Lue lisää

04.04.2019

Et ehkä ole ajatellut asiaa, mutta kiusaamistilanteet koostuvat myös muistakin henkilöistä kuin pelkästään kiusaajasta ja kiusatusta. Tunnistatko itsesi jostain seuraavista kuvauksista? Kiusaaja Kiusa...
Lue lisää

04.04.2019

Ylivoimaisesti suurin osa oppilaista pitää kiusaamista vääränä ja haluaisi, ettei ketään kiusata. Läheskään yhtä moni ei kuitenkaan puolusta kiusattua. Tiesitkö, että jo mukana nauraminen on kiusaamis...
Lue lisää

04.04.2019

Sanallinen kiusaaminen Sanallinen kiusaaminen on kiusaamismuodoista yleisin. Sen muotoja ovat nimittely, pilkkaaminen, ilkeämielinen vihjailu, haukkuminen, ilveily, lällättely ja toisen naurunalaiseks...
Lue lisää