Kiusaaminen

Kiusaaminen

Mikä on kiusaamista?

Kiusaaminen on sitä, että toistuvasti ja tahallisesti loukkaamistarkoituksessa tekee pahaa toiselle ihmiselle, niin että tämä pahoittaa mielensä, loukkaantuu tai tuntee itsensä alempiarvoiseksi. Kiusaaminen voi olla iskuja, potkuja ja tönimistä, mutta se voi olla myös ilkeilyä ja ilmeilyä. Kiusattu voidaan myös jättää ulkopuolelle, jättää yksin tai hänet voidaan jättää täysin huomiotta. Netissä kiusaaminen ja loukkaukset voivat olla rumia kommentteja kuviin tai päivityksiin, valheiden levittämistä tai jonkun sulkemista pois ryhmistä. Kuvien muokkaaminen luvatta voi myös olla kiusaamista. 

Perinteisen kiusaamisen,  tai kiusaamisen joka tapahtuu netin ulkopuolella, tunnusmerkkejä ovat valtasuhteiden epätasapaino, jossa kiusaajalla on yliote esimerkiksi iän tai psyykkisten tai fyysisten ominaisuuksien perusteella. Voi sanoa, että kiusaaminen on systemaattista vallankäyttöä. Kun on kyse nettikiusaamisesta, yksilöiden välillä ei tarvitse olla vallan epätasapainoa, mutta sitä vastoin voi mahdollisuus toimia nimettömänä tarjota välineet vallankäytölle. Tosiasia, että ei tiedä miten moni on nähnyt päivityksen voi johtaa siihen, että tuntee itsensä voimattomaksi ja epämukavaksi.

Nettikiusaaminen voi perinteisen kiusaamisen tavoin olla toistuvaa ja kiusaaja/kiusaajat samoja. Kyse voi olla vain yhdestä kommentista tai päivityksestä, joka käynnistää loukkausten ketjun, jonka takana on useampia ihmisiä, joiden ei tarvitse edes olla uhrin tuttuja. Syntyy niin kutsuttu lumipalloefekti, jota on hyvin vaikea pysäyttää. Uhrin näkökulmasta loukkausten määrä ja niiden törkeys ratkaisevat, miten uhatuksi uhri itsensä tuntee.

Miksi joku kiusaa?

On vaikea sanoa, miksi joistakin tulee kiusaajia ja taas toisista ei, sillä asiaan ei ole yksiselitteistä vastausta. Ryhmän dynamiikka ja huono ryhmähenki esimerkiksi luokan kesken koulussa voi vaikuttaa siihen, että aletaan kiusata jotakuta toista. Huono itsetunto ja epävarmuudet sekä pelko joutua itse kiusaamisen kohteeksi voivat myös olla syitä sille, miksi itse aletaan kiusata muita. Toisinaan oma huonovointisuus voi heijastua muihin ja henkilö voi käyttäytyä huonosti omien tunteidensa vuoksi. Aikuisten rooli on kiusaamistilanteissa erittäin tärkeä, sillä mikäli aikuiset eivät osaa käsitellä kiusaamista ja siihen liittyviä tilanteita voi käydä niin, ettei kiusaamiselle saada loppua.

Jos sinua kiusataan

Kiusattu kärsii usein huonosta itsetunnosta ja alkaa etsiä itsestään syitä kiusaamiselle. Kiusaamisen syyt eivät kuitenkaan milloinkaan ole riippuvaisia kiusatusta, sillä jokaisella on oikeus olla oma itsensä joutumatta kiusaamisen kohteeksi. Sinussa ei ole mitään vikaa, eikä sinun koskaan tarvitse muuttaa itseäsi!

Sano vastaan, vaikka se olisi vaikeaa. Näin näytät itsellesi ja myös toisille, ettet hyväksy tällaista käytöstä! On hankalampaa olla ilkeä ja ikävä jotakuta kohtaan, joka uskaltaa sanoa vastaan. Keskity viettämään aikaa sellaisten ihmisten kanssa joihin luotat, ja joiden kanssa sinulla on turvallinen olo, oli se sitten ystävä, sisarus, isovanhemmat tai omat vanhempasi. Onko sinulla jo jokin rakas harrastus? Haluaisitko löytää uuden harrastuksen? Koita löytää itsellesi jokin ajanviete koulun ulkopuolella, jonka parissa viihdyt. Sitä kautta voit löytää uusia ystäviä! Samanaikaisesti voit paremmin, kun saat tehdä jotain mistä pidät.

Älä jää kiusaamisen kanssa yksin. Kerro asiasta jollekin luotettavalle aikuiselle. Se voi olla opettaja, kuraattori, nuoriso-ohjaaja, valmentaja, omat vanhempasi tai joku läheinen sukulainen. Pääasia on, että kerrot asiasta jollekin. Kiusaaminen on senkin puolesta vaikea asia, että se voi jäädä huomaamatta, eikä sinua voida auttaa asian kanssa, ellei siitä tiedetä. Kerro siis rohkeasti tapahtuneesta jollekin aikuisella, jonka kanssa tunnet itsesi turvalliseksi. Kukaan ei saa kohdella sinua huonosti. Muista, että olet arvokas juuri sellaisena kuin olet ja että KAIKILLA on oikeus voida hyvin ja tuntea olonsa turvalliseksi koulussa ja sen ulkopuolella!

04.04.2019

Olet ehkä kuullut tämän väitteen: ”kiusaaminen loppuu, jos siitä ei välitä”, mutta valitettavan usein tämä ei kuitenkaan ole totta. Tämän kommentin kuuleekin useimmiten sellaisten ihmisten suusta, jot...
Lue lisää

04.04.2019

Nettikiusaamisen uhriksi joutuminen voi tuntua aivan yhtä pahalta, ellei pahemmalta, kuin kiusaaminen kasvoitusten. Netin kautta tavoittaa monia ihmisiä, joten kiusaaminen voi levitä hyvin nopeasti ja...
Lue lisää

04.04.2019

Et ehkä ole ajatellut asiaa, mutta kiusaamistilanteet koostuvat myös muistakin henkilöistä kuin pelkästään kiusaajasta ja kiusatusta. Tunnistatko itsesi jostain seuraavista kuvauksista? Kiusaaja Kiusa...
Lue lisää

04.04.2019

Ylivoimaisesti suurin osa oppilaista pitää kiusaamista vääränä ja haluaisi, ettei ketään kiusata. Läheskään yhtä moni ei kuitenkaan puolusta kiusattua. Tiesitkö, että jo mukana nauraminen on kiusaamis...
Lue lisää

04.04.2019

Sanallinen kiusaaminen Sanallinen kiusaaminen on kiusaamismuodoista yleisin. Sen muotoja ovat nimittely, pilkkaaminen, ilkeämielinen vihjailu, haukkuminen, ilveily, lällättely ja toisen naurunalaiseks...
Lue lisää