Yhteiskunta

Tänne olemme koonneet tietoa sellaisesta, mitä kaikkien on hyvä tietää.


Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen täältä.

Mikä on verokortti?
Mitä teen jos jään ilman opiskelupaikkaa?
Mistä haen opintotukea?
Miten lasku maksetaan?

Yhteiskunta

 

 

28.09.2018

Kansalaisena Kansalaisuus tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomen kansalaisen tulee esimerkiksi puolustaa maataan ja noudattaa Suomen lakia sekä kotimaassa että ulkomailla. Oikeuksiin kuuluu...
Lue lisää

28.09.2018

Suomen ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat vaalit olivat vuoden 1907 eduskuntavaalit. Tätä ennen kansanedustajisto perustui säätyjakoon ja äänioikeus oli rajoitettu koskemaan ...
Lue lisää

28.09.2018

Jokainen vaikuttaa päivittäin asioihin jopa huomaamattaan. Teot voivat olla pieniä, kuten yksittäisen kuluttajavalinnan tekeminen, tai sitten sellaisia, joilla on suurempi näkyvyys ja vaikuttavuus. Tä...
Lue lisää

28.09.2018

Suomalainen on paitsi Suomen, myös EU:n kansalainen. Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu EU-kansalaisen keskeiset oikeudet, jotka täydentävät kansallisia oikeuksia. EU:n kansalaisia on yhtee...
Lue lisää

28.09.2018

Elämme jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön ja luonnon kanssa. Jotta voimme nauttia luonnon antimista ja tarjoamista kokemuksista jatkossakin, on ympäristöstä pidettävä huolta. Tähän kuuluvat niin...
Lue lisää

28.09.2018

Maapallon tulee kestää sukupolvilta seuraaville. Siihen, millaiseen kuntoon planeetta jälkeemme jää, voi jokainen vaikuttaa. Kestävä kehitys jakaantuu kolmeen peruselementtiin: ekologiseen, taloudelli...
Lue lisää

28.09.2018

Ihminen jättää aina jälkensä sinne, missä kulkee. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka suuri jalanjälki taakse jää. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ilmastokuormaa, joka syntyy tuotteen, toim...
Lue lisää

28.09.2018

Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on estää ympäristön saastuminen ja säilyttää hyvä ympäristön tila. Ympäristötietoisuus koskee jokaista, ...
Lue lisää

28.09.2018

Yhteiskunnassa on omat pelisäännöt eri tilanteita varten, joiden mukaan saa ja pitää toimia. Säännöt ovat kirjattuja Suomen lakiin. On tärkeää tietää nämä säännöt, jotta osaa toimia niiden mukaisesti....
Lue lisää

27.09.2018

Rikosilmoituksen tekeminen Jos olet joutunut rikokset uhriksi, tee rikosilmoitus. Rikosilmoituksen voit tehdä millä tahansa poliisilaitoksella. Rikosilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti. R...
Lue lisää