Alkoholi, huumeet & tupakka

Alkoholi, huumeet & tupakka

Beroende

Identifiera ditt förhållningssätt

Att vara beroende innebär ett tvångsmässigt förhållande till olika ämnen eller aktiviteter. Att vara beroende av ett ämne innebär att man t.ex inte har kontroll över sin användning av alkohol, droger, mediciner eller nikotin.

Det är nödvändigtvis inte själva ämnet eller aktiviteten som är föremål för beroendet, utan den upplevelse eller känsla som det ger. Sakta men säkert kan ett tvångsmässigt och allt djupare intresse, samt förlust av kontroll utvecklas. Det finns inte bara en orsak till varför beroende utvecklas.

Om du identifierar drag hos dig själv som kan tyda på beroende så betyder det inte att du är en sämre människa. Det är viktigt att du inser situationen och är redo att söka hjälp. Till exempel kan ett rusmedelsberoende börja i ganska ung ålder och fortsätta genom livet. Att hålla sitt missbruk hemligt och dölja det för sina närmaste är tungt, och ofta leder även hemligheterna till problem, inte enbart missbruket i sig

Du kan ha någon i din allra närmaste krets som har ett beroendeproblem. Hur förhåller du dig till denna person? Är du förstående eller dömande? Vill du diskutera saken öppet eller undviker du ämnet?

Du kan fundera på dessa frågor ensam och med dina närstående. Det är bra om du kan tala om saker som du funderar på med en pålitlig vuxen. Ibland kan en utomstående se situationen klarare och hjälpa dig förstå dina känslor.

Jos olet kaveri

On todella vaikeaa seistä vieressä ja katsoa kun joku vahingoittaa itseään tai muuttuu joksikin ketä ei enää tunnista.

  • Kerro kaverille huolestasi
  • Puhu jollekin aikuiselle, se voi olla vanhempi, kouluterveydenhoitaja tai joku muu tuttu luotettava henkilö
27.08.2019

Alkoholilain mukaan alle 18 vuotta täyttänyt ei saa juoda eikä ostaa alkoholia. Alkoholi on päihdyttävä aine, jonka väärinkäyttö aiheuttaa riippuvuutta. Alkoholi vaikuttaa ensisijaisesti keskushermost...
Lue lisää

27.08.2019

Jos poliisi pysäyttää sinut ollessasi alkoholin vaikutuksenalaisena, johtaa se oikeudellisiin toimenpiteisiin. Rangaistuksen laatu rattijuopumuksesta / pyörällä juovuksissa ajamisesta / ruorijuopumuks...
Lue lisää

27.08.2019

Päihteiden, kuten alkoholin ostaminen ala-ikäisille on laitonta. Jos ostaa ala-ikäiselle on syyllistynyt rikokseen. Tämä koskee tietenkin myös vanhempia -omille lapsilleen tai muille ala-ikäisille ei ...
Lue lisää

27.08.2019

Ett beroende är ett tillstånd som har börjat långsamt och sedan blivit starkare och starkare. Beroende har ofta några liknande teman. För att man skall kunna uppfylla kriterierna för att vara beroende...
Lue lisää

27.08.2019

Alkohol är ett ämne som man både kan bli beroende av och missbruka. Det är svårt att ge något allmängiltigt svar på hur snabbt man kan bli beroende, eftersom det beror på bland annat hur ofta man dric...
Lue lisää